ENERGIA ELEKTRYCZNA

Rozliczenie energii elektrycznej odbędzie się w terminie od 1 października do 31 października br. Obowiązkowa wymiana liczników powyżej 15 lat eksploatacji. Ostateczny termin wymiany liczników do 30 listopada br. Po tym terminie zostanie odłączony prąd elektryczny od działki.  ...

VI 0kręgowy Zjazd Delegatów PZD

W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.   Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD. VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie podjął 6 uchwał: 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za okres kadencji 2015 – 2019; 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie z działalności za okres kadencji 2015 – 2019; 3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie; 4. w sprawie uchwalenia programu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na następną kadencję; 5. w sprawie ustalenia liczby członków: a. Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie – 39 członków b. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie – 9 członków 6. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Ponadto VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie przyjął: 1. Stanowisko w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miast i współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, 2. Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie i uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych, 3. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, 4. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych, 5. Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej, 6. Stanowisko w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, 7. Stanowisko w sprawie programu...

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu wrześniu br. Tematyka zgodna z Regulaminem ROD:  Zagospodarowanie działek  Estetyka działek  Kompostownik (obowiązkowy)  Numeracja działek  Stan alejek  Realizacja wniosków z przeglądu czerwcowego  ...

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W dniu 31 sierpnia odbył się coroczny „Dzień Działkowca”. Imprezę poprowadziła Pani Halina Śliżewska-Ściórka, która w imieniu Zarządu powitała zaproszonych gości ze Słowacji, delegację z  zaprzyjaźnionego ogrodu „Senior”oraz wszystkich zebranych działkowiczów. Na wstępie głos zabrał Prezes Tadeusz Orlicz oraz zaproszeni goście. Wręczono brązowe odznaki „Zasłużony Działkowicz” np. osobom: Lucyna Kochanek Jarosław Motloch Sławomir Małek W dalszej kolejności wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe za „Wzorową Działkę” oraz „Za prace społeczne na rzecz ROD Falkowa”. Po części oficjalnej przystąpiono do biesiadowania. Imprezę uprzyjemniał jeden z działkowiczów śpiewem i grą na akordeonie zachęcając do wspólnej zabawy. W między czasie przystąpiono do loterii fantowej. Było bardzo duże zainteresowanie w której wszystkie losy były pełne. Kol. Jarosław obsługujący grill nie nadążał z realizacją zamówień a należy przyznać, że temperatura dzisiejszego dnia dopisała i wynosiła ponad 30 stopni. Zabawa trwała do późnego wieczoru.    ...