Aktualności, ogłoszenia

Najnowsze wpisy

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Rozliczenie energii elektrycznej odbędzie się

w terminie od 1 października do 31 października br.

Obowiązkowa wymiana liczników powyżej 15 lat eksploatacji.

Ostateczny termin wymiany liczników do 30 listopada br.

Po tym terminie zostanie odłączony prąd elektryczny od działki.

 

VI 0kręgowy Zjazd Delegatów PZD

W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

 

1.png

Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD.

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie podjął 6 uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za okres kadencji 2015 – 2019;

2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie z działalności za okres kadencji 2015 – 2019;

3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie;

4. w sprawie uchwalenia programu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na następną kadencję;

5. w sprawie ustalenia liczby członków:

a. Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie – 39 członków

b. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie – 9 członków

6. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Ponadto VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie przyjął:

1. Stanowisko w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miast i współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi,

2. Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie i uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych,

3. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,

4. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych,

5. Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej,

6. Stanowisko w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,

7. Stanowisko w sprawie programu rozwoju ROD w województwie małopolskim

8. podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców i Krajowej Rady.

17.png

W przerwie Zjazdu odbyły się I posiedzenia organów Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie:

 • Prezesem Okręgu została wybrana Pani Marta Warmuz.

 • I Wiceprezesem wybrano Panią Beatę Bartosz.

 • Wiceprezesem został Pan Robert Czech.

 • Sekretarzem została Pani Ewa Błachut.

 • Skarbnikiem wybrano Panią Zofię Jędrzejek – Chwastek.

W skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie weszli ponadto: Pani Anna Kozyra, Pan Stanisław Oszast, Pan Jan Wolak oraz Pan Jan Wołoch.

Na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie została wybrana Pani Ewa Sugier. I Zastępcą została Pani Maria Motloch, Zastępcą Pani Agnieszka Marek, a Sekretarzem Pani Grażyna Grzybowska.

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Tematyka zgodna z Regulaminem ROD:

 •  Zagospodarowanie działek

 •  Estetyka działek

 •  Kompostownik (obowiązkowy)

 •  Numeracja działek

 •  Stan alejek

 •  Realizacja wniosków z przeglądu czerwcowego

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W dniu 31 sierpnia odbył się coroczny „Dzień Działkowca”.

Imprezę poprowadziła Pani Halina Śliżewska-Ściórka, która w imieniu Zarządu

powitała zaproszonych gości ze Słowacji, delegację z  zaprzyjaźnionego

ogrodu „Senior”oraz wszystkich zebranych działkowiczów.

Na wstępie głos zabrał Prezes Tadeusz Orlicz oraz zaproszeni goście.

Wręczono brązowe odznaki „Zasłużony Działkowicz” np. osobom:

 • Lucyna Kochanek

 • Jarosław Motloch

 • Sławomir Małek

W dalszej kolejności wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe za

„Wzorową Działkę” oraz „Za prace społeczne na rzecz ROD Falkowa”.

Po części oficjalnej przystąpiono do biesiadowania.

Imprezę uprzyjemniał jeden z działkowiczów śpiewem i grą na akordeonie

zachęcając do wspólnej zabawy.

W między czasie przystąpiono do loterii fantowej. Było bardzo duże

zainteresowanie w której wszystkie losy były pełne.

Kol. Jarosław obsługujący grill nie nadążał z realizacją zamówień a należy

przyznać, że temperatura dzisiejszego dnia dopisała i wynosiła ponad

30 stopni. Zabawa trwała do późnego wieczoru.

 

 

Dzień Działkowca

ZARZĄD ROD „FALKOWA”  ZAPRASZA

 

na coroczny „Dzień Działkowca” w dniu 31 sierpnia ( sobota) od godz 14.00

 

W programie:

 

 • część oficjalna – wręczenie odznaczeń zasłużonym działkowcom , dyplomy za wzorowo utrzymaną działkę oraz dyplomy za prace społeczne na rzecz ogrodu. 

 • poczęstunek

 •  loteria fantowa

 •  konkursy

 •  świetna zabawa

Opłata u opiekunów sektorowych 10zł od osoby lub 15zł od pary (wydawane będą bloczki na konsumpcję wędlin z grila) .

Modernizacja

W dniu dzisiejszym realizowaliśmy prace związane z modernizacją wiaty przyległej do świetlicy ROD-u.

Grupka kilkunastu działkowców wraz z Zarządem wyrównywała podłoże w rejonie wiaty oraz wokół świetlicy.

Prace rozpoczęły się wczesnym rankiem, sprawnie przewieziono kilkanaście ton gryzu w rejon świetlicy a następnie został on rozplantowany.

Poniżej przedstawiamy uczestników dzisiejszej akcji, która poprawi warunki funkcjonowania świetlicy jak również usprawni przeprowadzenie Dnia Działkowca.

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA

Zarząd ROD „Falkowa” wzywa działkowców którzy nie dokonali wpłaty

ogrodowej za rok 2019 do uregulowania zaległości.

Wyznaczono ostateczny termin wpłaty na konto ROD do dnia 15.08.2019r.

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

Konto do wpłaty :  72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu czerwcu br.

Tematyka zgodna z regulaminem ROD:

1.  Zagospodarowanie działek

2.  Estetyka działek

3.  Kompostownik (obowiązkowy)

4.  Numeracja działek

5.  Stan alejek

 

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W ROKU 2019

Ustaleniami Walnego Zebrania w dniu 13.04.2019r została w 2019r wprowadzona opłata związana z użytkowaniem działki zgodna z metrażem działek wynosząca 0,60 zł za 1m², 6 zł opłata członkowska, 2 zł opłata energetyczna, 5zł opłata wodna, 12 zł opłata inwestycyjna oraz 25zł opłata za wywóz odpadów. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim  Banku spółdzielczym do 30 czerca 2019r.  Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Opłaty za działkę za rok 2019.

Pow.działki w m2 Opł. Za działkę Opł.członkowska Opłata energetyczna Opł.inwestycyjna Opłata wodna Opł. Za odpady kom. Do zapłaty
170 102 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 152 zł
195 117 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 167 zł
200 120 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 170 zł
210 126 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 176 zł
215 129 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 179 zł
216 130 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 180 zł
225 135 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 185 zł
230 138 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 188 zł
235 141 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 191 zł
240 144 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 194 zł
245 147 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 197 zł
250 150 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 200 zł
251 151 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 201 zł
255 153 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 203 zł
260 156 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 206 zł
270 162 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 212 zł
275 165 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 215 zł
280 168 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 218 zł
295 177 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 227 zł
300 180 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 230 zł
310 186 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 236 zł
314 188 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 238 zł
315 189 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 239 zł
330 198 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 248 zł
333 200 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 250 zł
335 201 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 251 zł
345 207 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 257 zł
350 210 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 260 zł
357 214 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 264 zł
360 216 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 266 zł
367 220 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 270 zł
382 229 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 279 zł
405 243 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 293 zł
420 252 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 302 zł
422 253 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 303 zł

 

 Opłaty za działkę za rok 2019

 

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY,

że z przyczyn technicznych woda będzie dostępna od 30.04.2019r (wtorek)

Prosimy o zamknięcie zaworów w alejkach i altanach.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o oszczędzanie wody.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

ZARZĄD ROD „FALKOWA” ŻYCZY WSZYSTKIM DZIAŁKOWCOM

WESOŁYCH POGODNYCH  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

 

 

 

Wiosenne „PORZĄDKI” działkowiczów

Bez komentarza !!!

 

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Miejsce odpoczynku na skraju ogrodu

Miejsce odpoczynku na skraju ogrodu

Miejsce odpoczynku na skraju ogrodu

Skraj lasku Falkowskiego

Skraj lasku Falkowskiego

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Falkowa”

Informuje, że w dniu 13 kwietnia 2019r odbędzie się w świetlicy ROD

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE.

Początek obrad:

W I terminie godz. 10.30

W II terminie godz. 11.00

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 06.04.2019r

w godz.od 13.00 do 18.00 w Świetlicy ROD

 

Nowy Rozkład jazdy MPK

Informujemy, że aktualny rozkład jazdy autobusów MPK linii nr 14 i 15

dostępny jest w zakładce  „O ogrodzie”

linia_15

linia_14

 

 

Ogłoszenie

Informujemy, że od 5 do 16 kwietnia

na terenie ogrodu odbędzie się zbiórka odpadów wielogabarytowych.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

ŻYCZY ZARZĄD ROD FALKOWA

 

Rozliczenie energii elektrycznej

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej odbędzie się

od dnia 10 września do 31 października br.

Obowiązkowa wymiana liczników energii elektrycznej powyżej 15 lat.

Po tym terminie zostanie odłączony prąd.

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Tematyka zgodna z regulaminem ROD min:

 •  Zagospodarowanie działek

 •  Estetyka działek

 •  Kompostownik (obowiązkowy)

 •  Numeracja działek (altan)

 •  Stan alejek

 •  Realizacja wniosków z czerwcowego przeglądu

Zakwitła jabłoń

W sektorze 1 zakwitła ponownie jabłoń.

 

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

ZARZĄD ROD „FALKOWA”  ZAPRASZA

 

na Dzień Działkowca w dniu 01 września o godz 14.00

Opłata w sektorach 15zł od pary, 10zł solo.

W programie:

 •  poczęstunek

 •  loteria fantowa

 •  konkursy

 •  świetna zabawa

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu czerwcu br.

Tematyka zgodna z regulaminem ROD:

1.  Zagospodarowanie działek

2.  Estetyka działek

3.  Kompostownik (obowiązkowy)

4.  Numeracja działek

5.  Stan alejek

 

OPŁATY OGRODOWE

OGŁOSZENIE

 

Od 09 maja do 30 czerwca 2018r. przyjmowane będą opłaty za działki

od tych  którzy nie posiadają konta osobistego w godz:

          od 10.30 do 12.30

oraz od 16.00 do 18.00

Wpłat należy dokonywać na konto ROD Falkowa w Łąckim Banku

Spółdzielczym  do dnia 30.06.2018r na konto:

 

              72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

 

PRZYKŁADY:

Pow.działki

m2

Opł.członkow. Opł.za działkę Opł.energet. Opł.inwestycyjna Razem

200

6 zł 120 zł 2 zł 12 zł

140 zł

210 6 zł 126 zł 2 zł 12 zł

146 zł

230

6 zł 138 zł 2 zł 12 zł 158 zł
240 6 zł 144 zł 2 zł 12 zł

164 zł

250

6 zł 150 zł 2 zł 12 zł 170 zł

260

6 zł 156 zł 2 zł 12 zł 176 zł

270

6 zł 162 zł 2 zł 12 zł

182 zł

280 6 zł 168 zł 2 zł 12 zł

188 zł

295 6 zł 177 zł 2 zł 12 zł

197 zł

300

6 zł 180 zł 2 zł 12 zł 200 zł
330 6 zł 198 zł 2 zł 12 zł

218 zł

340

6 zł 204 zł 2 zł 12 zł 224 zł
350 6 zł 210 zł 2 zł 12 zł

230 zł

360

6 zł 216 zł 2 zł 12 zł 236 zł
370 6 zł 222 zł 2 zł 12 zł

242 zł

380

6 zł 228 zł 2 zł 12 zł 248 zł
420 6 zł 252 zł 2 zł 12 zł

272 zł

Opłaty ogrodowe

 

WALNE ZEBRANIE

W dniu 20 kwietnia o godz 14-tej odbyło się Walne Zebranie diałkowców ROD Falkowa.

W zebraniu wzięło udzał ok 60-ciu diałkowców oraz przedstawiciel z ramienia Okręgowego Zarządu PZD.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się zgodnie z porządkiem, które zostało wcześniej dostarczone przez Zarząd ROD.

Uchwały, które zostały przegłosowane zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie na naszej witrynie internetowej.

Krótka fotorelacja:

 

Sprawozdania oraz podjęte Uchwały

 

 

 

Ogłoszenie – odpady wielogabarytowe

Od 26.04.2018r będzie podstawiony duży kontener na odpady

wielkogabarytowe np: meble,deski, sprzęt AGD, itp.

 

Ogłoszenie – woda

W dniu 20.04.2018r zostanie włączona woda.

Proszę sprawdzić zawory, krany, itp..

 

WALNE ZEBRANIE

Zapraszamy na Walne Zebranie sprawozdawcze,

które odbędzie się w dniu  21.04.2018r

     1 termin: godz. 13:30

     2 termin: godz. 14:00

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu

                                                 składa Zarząd ROD „FALKOWA”

 

 

Nowy Statut PZD

Nowy Statut Polskiego Związku Działkowców został uchwalony

19 grudnia 2017r i zarejstrowany  w KRS  23 lutego 2018r.

 

Dostępny jest w zakładce :

O ogrodzie  —  Dokumenty do pobrania  —   Statut PZD

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Wesołych zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018

               życzy wszystkim działkowcom

                Zarząd ROD Falkowa

 

 

Informacja

Zarząd ROD Falkowa informuje , że w dniu 18 listopada br.

zostanie wyłączona woda.

Prosimy o kontrolę instalacji przyłączeniowych i zabezpieczenie

jej przed mrozem.

 

Informacja

Zarząd ROD Falkowa

przypomina, że termin wymiany liczników energii elektrycznej powyżej 15 lat

mija  31 października 2017r.

tel. do elektryka ogrodowego : 604 427 045

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA – 2017

W dniu 2 września odbył się coroczny Dzień Działkowca w ROD Falkowa.

W tym roku świętowanie zorganizowano w nowo wybudowanej wiacie przyległej

do świetlicy ogrodu.

W części oficjalnej Prezes Tadeusz Orlicz zasłużonym diałkowcom wręczył

odznaczenia min:

Srebrną odznakę:

Leokadia Krawczyk, Józef Jawor, Tadeusz Pierzchała

Brązową odznakę:

 

Maria Motloch, Halina Sliżewska-Sciórka, Grażyna Piwowar,Helena Kulpa,

Władysław Kochanek, Józef Połomski, Ireneusz Włodarczyk, Stanisław Żuchowicz

Wyróżnienia dyplomami za wzorową działkę otrzymało 30-tu działkowców.

Za prace na rzecz ogrodu otrzymało 6-ciu działkowców.

Z okazji Święta Ogrodu odbyły się różne konkursy i zabawy dla dzieci. Zrealizowana  była się loteria fantowa po której rozpoczęto grillowanie w nowo wybudowanym  grilu oraz tańce na nowym parkiecie.

FOTORELACJA

 

Informacja

Informujemy, że od 01.09.2017r nastąpiła zmiana rozkładu jazdy autobusów MPK linii nr 14 oraz 15.

Aktualny rozkład jazdy znajduje się w zakładce „O ogrodzie – Rozkład  jazdy MPK”.

 

INFORMACJA

Zarząd ROD „Falkowa”

informuje, że odczyt liczników zużycia energii elektrycznej

rozpocznie się od dnia 21.08.2017r.

 

Dzień Działkowca

Zarząd ROD „Falkowa”

zaprasza na coroczny DZIEŃ DZIAŁKOWCA ,

który odbędzie się w dniu 02.09.2017r o godz 14.00

Zapisy są u sektorowych, opłata 5zł od osoby.

 

Monitorowana segregacja odpadów

Zgodnie z planem pracy Zarządu ROD Falkowa na rok 2017 wprowadzono całodobowy monitoring rejonu kontenerów do segregacji odpadów komunalnych.

Żółte kontenery plastikowe są oznakowane : szkło, plastik, natomiast odpady niesegregowane duży niebieski kontener metalowy.

Prosimy o rzetelną segregację odpadów z ogrodów działkowych.

 

WYMIANA LICZNIKÓW

Zarząd ROD Falkowa informuje o wymianie starych liczników energii elektrycznej, które mają powyżej 15 lat na nowe.

 

 • termin wymiany do 31.10.2017r,

 • koszt licznika 36zł + wymiana,

 • osobą uprawnioną przez Zarząd jest elektryk konserwator, który dokona wymiany, zaplombuje oraz udzieli wszelkich informacji,

 • prosi się o ustalenie terminów wymiany licznika z elektrykiem pod numerem telefonu: 604 427 045,

 • zabrania się otwierania skrzynek elektrycznych, dokonywania napraw i samowolnych podłączeń  bez zgody Zarządu,

 • osoby, które posiadają WLZ (linie zasilania do domku) przewodami DYT, DYP (białe), które nie nadają się do intalacji ziemnej będą musiały je wymienić, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem elektrycznym,

 • prosimy o ostrożność przy wbijaniu na granicach działek od strony linii zasilających wszelkiego rodzaju rurek, prętów itp,

        Nowy Sącz 12.05.2017r                                                Zarząd ROD Falkowa

 

PŁATNOŚCI ZA DZIAŁKĘ

Od 10 maja do 30 czerwca,

w każdą środę od godz. 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 18.00                           w świetlicy ROD będą przyjmowane wpłaty za użytkowanie działki lub               można  wpłacać bezpośrednio na nasze konto w formie przelewu:

72 8805 0009 0022  7872 2008 0001

Wysokość opłat nie uległa zmianie – szczegóły w zakładce ” O ogrodzie  —  Opłaty w roku 2017″

 

Walne Zebranie

W dniu 22.04.2017r o godz 12.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w świetlicy ROD „Falkowa” zgodnie z porządkiem zebrania dostarczonym uprzednio przez Zarząd ROD.

W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Krakowie. Frekwencja wynosiła ok. 20%.  Zatwierdzono min:

– sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2016r,

– sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej za 2016r,

– uchwalono plan pracy oraz wysokość opłat ogrodowych na rok 2017,

     – uchwalono preliminarz finansowy na rok 2017.

Bardzo istotną kwestią poruszaną na Zebraniu była segregacja odpadów związana z bardzo wysokimi opłatami, które wyniosły ponad 11 000zł. Tak wysokie koszty związane są z tym, że działkowcy nie segregują odpadów do oznakowanych pojemników.                                                                                         Zakup Kamery moniterującej powinien zdyscyplinować diałkowców do rzetelnej segregacji odpadów co spowoduje obniżenie kosztów opłat o połowę a zaoszczędzone środki będą przeznaczone na poprawę infrastuktury ogrodu.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZY  ZARZĄD  ROD „FALKOWA”

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE

Zarząd ROD „Falkowa” informuje,

że coroczne  Walne Zebranie działkowców odbędzie się:

w dniu  22.04.2017r.

– I  termin godzina : 12.00

 – II termin godzina : 12.30

 

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE

Zarząd ROD Falkowa informuje, że pojemnik na odpady

wielogabarytowe  będzie podstawiony w terminie

 

od  21.04.2017r  do  25.04.2017r.

 

                                                                                                                 Zarząd ROD „Falkowa”

 

OGŁOSZENIE

W związku z uruchomomieniem sieci wodociągowej do celów ogrodowych

 

ZOBOWIĄZUJE  SIĘ

 

działkowców do zamknięcia zaworów w altanach i na ścieżkach w sektorach.

 

TERMIN PODŁĄCZENIA WODY

Do 20.04.2017r.

 

                                                                                                                                  Zarząd ROD Falkowa

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku

Życzy  Zarząd ROD

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

35 – lecie założenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „FALKOWA” w  Nowym Sączu

Rodzinny Ogród Działkowy „FALKOWA” obchodził jubileusz 35 – lecia założenia Ogrodu  oraz  doroczny “Dzień Działkowca”. Uroczystości odbyły się  pierwszego września br. na terenie ogrodu. W  uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście min: Prezydent  Miasta Nowego Sącza, prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów – ROD „Senior” oraz z Preszowa ze Słowacji, jak również przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD. W imprezie uczestniczyli licznie działkowcy wraz z rodzinami.

W części oficjalnej przedstawiciel OZ PZD wręczył zasłużonym działkowcom odznaczenia:

Odznaka za zasługi dla Polskiego Związku  Działkowców – Krzysztof Gad.

Srebrną odznakę  zasłużonego działkowca – Zygmunt Zbigniew.

Brązowe odznaki  zasłużonego działkowca otrzymali:

Bąba Mieczysław, Jasiński Józef, Kędziora Olga, Kieres Tadeusz, Majcher Franciszek, Woźniak Marek, Wójcik Tomasz.

Za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz społeczności działkowców ROD „Falkowa” 33 działkowców otrzymało dyplomy oraz nagrody książkowe :

Chramęga Stanisław, Filipowski Krzysztof, Franczyk Antoni, Gargas Stanisław, Gołąb Krystyna, Grzywacz Stanisława, Hajduk Jan, Jeleń Eugeniusz, Jurczak Stanisław, Jurek Stanisława, Kij Kazimierz, Klerowicz Grzegorz, Kochanek Lucyna i Władysław, Korcyl Józef, Kruczek Helena i Jan, Kulpa Helena, Kurp Redemptus, Langer Witold, Małek Sławomir, Ogiński Zbigniew, Papaj Elżbieta, Połomski Józef, Poręba Dionizy, Sieja Eugeniusz, Sokołowska Helena, Sroka Maciej, Stec Marian, Szymańska Lucyna, Tomczyk Antoni, Wielgus Adam, Wierny Irena.

46 działkowców otrzymało dyplomy za wzorowe utrzymywanie działki.

Z okazji Święta Ogrodu odbyły się różne konkursy i zabawy dla dzieci. Zorganizowana była loteria fantowa, z  której dochód przeznaczono na modernizację nowo wybudowanej wiaty przyległej do świetlicy Ogrodu.  Po części oficjalnej rozpoczęto grillowanie i zabawy.

Wydano publikację jubileuszową z okazji 35-lecia powstania Ogrodu, prezentującą historię Ogrodu Działkowego na Falkowej począwszy od jego założenia w 1981r, którą można jeszcze nabyć w Świetlicy ROD.

Modernizacja świetlicy

Zgodnie z realizają planu pracy Zarządu ROD Falkowa nastąpiła modernizacja świetlicy w postaci dobudowania do obecnej świetlicy dwuspadowej wiaty, której przeznaczeniem będzie organizowanie imprez plenerowych przez działkowiczów. Najbliższą imprezą będzie jubileuszwy Dzień Działkowca.

 

 

 

20160819_180311

20160819_180255

 

 

OPŁATA ENERGETYCZNA

Od dnia 27.08 do 30.09.2016r odbędzie się indywidualny odczyt liczników energetycznych.

Cena za 1kWh wynosi 0,60gr.

W razie nieobecności kontakt telefoniczny: 600710876

 

PRZYPOMNIENIE

Prosimy działkowców o dokonanie zaległej opłaty ogrodowej

(wraz z odsetkami) za rok 2016 w terminie do 25.08.2016r.

                                                                            Zarząd ROD Falkowa

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Autorem wiersza jest Pan Maciej Sroka.

 

Uwaga Działkowiczu !

Jeżeli masz jakieś rzeczy, które Ci się znudziły prosimy                       o przekazanie na loterię fantową na Dzień Działkowca.

Zbieramy w każdą sobotę na świetlicy lub na działce                       nr 62 lub 83.

 

WAŻNA INFORMACJA

W związku z przejęciem administrowania naszej strony internetowej proszę zainteresowanych o przesyłanie informacji jak również zdjęć dotyczących ROD Falkowa na poniższy adres mailowy:

slawomirmalek@gmail.com

 

Plan pracy Zarządu ROD „Falkowa”

PLAN PRACY ZARZĄDU ROD „FALKOWA” NA LATA 2016 – 2019

uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 16.04.2016r

 1. Naprawa rur wieży ciśnień – zrealizowane.

 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – zrealizowane

 3. Naprawa ogrodzenia i malowanie siatki w sektorach II-V – w trakcie realizacji.

 4. Zorganizowanie szkolenia na temat wiedzy ogrodniczej (Brzezna).

 5. Organizacja obchodu 35 lecia istnienia ROD „Falkowa” wraz z dniem Działkowca
  termin 01 pażdziernika br – zrealizowane.

 6. Wyrównanie i utwardzenie drogi wewnętrznej w miarę możliwości finansowych – zrealizowane.

 7. Przeniesienie wody pitnej na teren blisko świetlicy i do świetlicy.

 8. Obniżenie kosztów wywozu śmieci poprzez segregację – w trakcie realizacji.

Przegląd działek

Informujemy, że w m-cu czerwcu nastąpi przegląd działek.

Zakres przeglądu:

 1. Estetyka i porządek
 2. Kompostownik
 3. Numeracja działek

Walne Zebranie

Zarząd ROD „Falkowa” zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 16.04.2016 w świetlicy ROD.

Początek obrad:

w I terminie……..12.30

w II terminie……..13.00

Serdecznie Zapraszamy

 

 

 

Życzenia Wielkanocne

 

jaja

Z okazji Świat Wielkanocnych składamy życzenia zdrowych i pogodnych świąt, miłości i radości oraz cierpliwości, której tak dzisiaj nam brakuje, aby każdy dzień napawał nas nadzieją na lepsze jutro .

Zarząd ROD „Falkowa”

IDĄ ŚWIĘTA

kartka

RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 

ŻYCZY ZARZĄD ROD”FALKOWA”

INFORMACJA

Zarząd ROD informuje, że w dniu 31.10.2015r zostanie wyłączona woda na terenie ogrodów działkowych na okres zimowy.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W dniu 03.10.2015 Zarząd ROD”Falkowa” w Nowym Sączu zorganizował  Dzień Działkowca, na którym bawili się zaproszeni goście oraz działkowcy wraz z rodzinami. Prezes Zarządu kol.Orlicz uroczyście powitał wszystkich przybyłych,a wśród nich delegację z zaprzyjaźnionego ROD” Senior” z Wólek, życząc jednocześnie wspaniałej zabawy. Spotkanie było okazją do nagrodzenia właścicieli najpiękniejszych ogródków.

Nagrody otrzymali:

Sektor I: kol. Marek działka nr 27, kol. Zygmunt działka nr 63, kol. Jadwiga działka nr 70, kol. Karolina i Stanisław działka nr 73, kol. Małgorzata działka nr 74 .

Sektor II: kol. Elżbieta działka nr 112, kol. Józef działka nr 105, kol. Helena działka nr 122, kol. Jolanta działka nr 249.

Sektor III: kol.Anna działka nr 161, kol.Stefania działka nr 167, kol.Helena działka nr 147.

Sektor IV: kol. Joanna działka nr 183, kol. Sławomir działka nr 190, kol. Dawid działka nr 191, kol. Józef działka nr 202,kol. Anna działka nr 219, kol. Mirosław działka nr 211.

Sektor V: kol. Redemptus działka nr 296, kol. Maria działka nr 295, kol. Stanisław działka nr 285, kol. Anna działka nr 284,kol. Jan działka nr 283, kol.Marian działka nr 288, kol. Ewa działka nr 262.

Uhonorowani zostali również działkowcy za prace społeczne na rzecz ROD:

kol,kol.: Stanisława działka nr 6, Sławomir działka nr 190, Józef działka nr 223.

Na imprezie nie zabrakło konkursów, była loteria fantowa z której dochód zostanie przeznaczony na budowę grilla przy świetlicy ROD „Falkowa”. Fanty podarowali działkowicze i przyjaciele. Część artystyczną profesjonalnie prowadziła kol.Halinka. Dziećmi zajmowała się kol. Olga organizując im różne zabawy oraz projekcję bajek. Nasz super grajek kol. Zbyszek, umilał nam czas śpiewając i przygrywając na akordeonie. Reszta uczestników otrzymała śpiewniki, by móc śpiewać razem z grajkiem znane biesiadne piosenki. Podczas  zabawy do tańca przygrywał DJ Kuba.

Zarząd pozyskał sponsorów, dzięki którym mogliśmy smakować potrawy z grilla i odpowiednio je podać. Wszystko to, co było na stołach przygotowali sami działkowicze.

Dziękujemy sponsorom: Firmie „MULTIPAK”–  za naczynia jednorazowe,

Spółce MIKULEC –  za kiełbasę na grilla,

kol.Markowi –  za kaszankę,

Firmie „BL System” –  za wypożyczenie namiotów.

Zarząd ROD „Falkowa” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w obchodach Dnia Działkowca i zaprasza  na spotkanie w przyszłym roku.

 

 

 

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

Zapraszamy 3 października na obchody „Dzień Działkowca”dzień Działk

Nowy Statut oraz Regulamin ROD

9 września 2015r został zarejstrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) statut PZD, który został uchwalony  2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Ponadto  1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.  Nowy statut jak również Regulamin ROD jest do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”.

INFORMUJEMY

Informujemy, że w zakładce „Kup/Sprzedaj” istnieje możliwość umieszczania prywatnych ogłoszeń dotyczących działek, można dołączyć również zdjęcia swoich działek.

OGŁOSZENIE

W dniach od  01.09  do 30.09.2015r  będą odczytywane liczniki energii elektrycznej.

Opłata energetyczna: 5 zł.

Opłata za aktualne zużycie energii elektycznej :  0,60 zł/1kWh.

PRZYPOMINAMY

NA TERENIE OGRODU DZIAŁKOWEGO OBOWIĄZUJE ZAKAZ RUCHU I PARKOWANIA SAMOCHODÓW

(nie dotyczy osób, które posiadają ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej). Wobec kierowców nieprzestrzegających w/w zakazu będą wyciągnięte konsekwencje regulaminowe oraz powiadomienie służby Straży Miejskiej o konieczności podjęcia właściwych działań.

KONTENER NA ODPADY TO NIE KOMPOSTOWNIK

Informujemy, że w naszym ROD odpady są segregowane. Prosimy aby działkowcy wrzucali tylko odpady ze swich działek do wyselekcjonwanych kontenerów zgodnie z oznakowaniem. Kontery na odpady są opróżniane sukcesywnie. Jednocześnie przypominam o posiadaniu kompostownika na odpady zielone .Zakaz przynoszenia odpadów zielonych (np. skoszonej trawy do kontenera).

Uwaga Susza

W związku z wysoką temperaturą i suszą oszczędzaj wodę !

paź 22, 2019 - wto
Nowy Sącz, Polska
9°C
bezchmurnie
bezchmurnie
0 m/s, PnPnW
90%
955 hPa
wt10/22 śr10/23 cz10/24 pi10/25 so10/26
pochmurno z przejaśnieniami
18/12°C
bezchmurnie
18/11°C
bezchmurnie
18/11°C
bezchmurnie
16/9°C
bezchmurnie
16/10°C
Październik 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031