OGŁOSZENIE

 

Od 09 maja do 30 czerwca 2018r. przyjmowane będą opłaty za działki

od tych  którzy nie posiadają konta osobistego w godz:

          od 10.30 do 12.30

oraz od 16.00 do 18.00

Wpłat należy dokonywać na konto ROD Falkowa w Łąckim Banku

Spółdzielczym  do dnia 30.06.2018r na konto:

 

              72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

 

PRZYKŁADY:

Pow.działki

m2

Opł.członkow. Opł.za działkę Opł.energet. Opł.inwestycyjna Razem

200

6 zł 120 zł 2 zł 12 zł

140 zł

210 6 zł 126 zł 2 zł 12 zł

146 zł

230

6 zł 138 zł 2 zł 12 zł 158 zł
240 6 zł 144 zł 2 zł 12 zł

164 zł

250

6 zł 150 zł 2 zł 12 zł 170 zł

260

6 zł 156 zł 2 zł 12 zł 176 zł

270

6 zł 162 zł 2 zł 12 zł

182 zł

280 6 zł 168 zł 2 zł 12 zł

188 zł

295 6 zł 177 zł 2 zł 12 zł

197 zł

300

6 zł 180 zł 2 zł 12 zł 200 zł
330 6 zł 198 zł 2 zł 12 zł

218 zł

340

6 zł 204 zł 2 zł 12 zł 224 zł
350 6 zł 210 zł 2 zł 12 zł

230 zł

360

6 zł 216 zł 2 zł 12 zł 236 zł
370 6 zł 222 zł 2 zł 12 zł

242 zł

380

6 zł 228 zł 2 zł 12 zł 248 zł
420 6 zł 252 zł 2 zł 12 zł

272 zł

Opłaty ogrodowe