Opłaty

Ustaleniami Walnego Zebrania została w 2018r wprowadzona opłata związana z użytkowaniem działki zgodna z metrażem działek wynosząca 0,60 zł za 1m², 6 zł opłata członkowska 2 zł opłata energetyczna oraz 12 zł opłata inwestycyjna. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim Banku spółdzielczym do 30 czerca 2018r.  Po terminie będą naliczane podstawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Przykłady:

Działka o pow. 200 m² *0,60 zł = 120 zł + 6 zł + 2 zł + 12 zł = 140 zł

Działka o pow. 240 m² *0,60 zł = 144 zł + 6 zł + 2 zł + 12 zł = 164 zł

Działka o pow. 270 m² *0,60 zł = 162 zł + 6 zł + 2 zł  +12 zł = 182 zł

Działka o pow. 300 m² *0,60 zł = 180 zł + 6 zł + 2 zł + 12 zł = 200 zł

Działka o pow. 360 m² *0,60 zł = 216 zł + 6 zł + 2 zł + 12 zł = 236 zł

Działka o pow. 400 m²*0,60 zł = 240 zł + 6 zł +  2 zł +12 zł = 260 zł