Opłaty

Ustaleniami Walnego Zebrania została w 2019r wprowadzona opłata związana z użytkowaniem działki zgodna z metrażem działek wynosząca 0,60 zł za 1m², 6 zł opłata członkowska, 2 zł opłata energetyczna, 5zł opłata wodna, 12 zł opłata inwestycyjna oraz 25zł opłata za wywóz odpadów. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim  Banku spółdzielczym do 30 czerca 2019r.  Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

OPŁATA ZA DZIAŁKĘ W ROKU 2019

Pow.działki w m2 Opłata  za działkę Opłata członkowska Opłata energetyczna Opłata inwestycyjna Opłata wodna Opł.za odpady Do zapłaty
170 102 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 152 zł
195 117 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 167 zł
200 120 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 170 zł
210 126 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 176 zł
215 129 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 179 zł
216 130 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 180 zł
225 135 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 185 zł
230 138 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 188 zł
235 141 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 191 zł
240 144 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 194 zł
245 147 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 197 zł
250 150 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 200 zł
251 151 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 201 zł
255 153 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 203 zł
260 156 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 206 zł
270 162 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 212 zł
275 165 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 215 zł
280 168 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 218 zł
295 177 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 227 zł
300 180 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 230 zł
310 186 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 236 zł
314 188 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 238 zł
315 189 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 239 zł
330 198 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 248 zł
333 200 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 250 zł
335 201 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 251 zł
345 207 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 257 zł
350 210 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 260 zł
357 214 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 264 zł
360 216 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 266 zł
367 220 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 270 zł
382 229 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 279 zł
405 243 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 293 zł
420 252 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 302 zł
422 253 zł 6 zł 2 zł 12 zł 5 zł 25 zł 303 zł