Opłaty

Ustaleniami Zarządu została w 2016r wprowadzona opłata związana z użytkowaniem działki zgodna z metrażem działek wynosząca 0,59 zł za 1m², 6 zł opłata członkowska oraz 4zł opłata energetyczna. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim Banku spółdzielczym do 30 czerca 2017r.  Po terminie będą naliczane podstawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Przykłady:

Działka o pow. 200 m² *0,59 zł = 118,00 zł + 6 zł + 4 zł = 128,00 zł

Działka o pow. 240 m² *0,59 zł = 141,60 zł + 6 zł + 4 zł = 151,60 zł

Działka o pow. 270 m² *0,59 zł = 159,30 zł + 6 zł + 4 zł = 169,30 zł

Działka o pow. 300 m² *0,59 zł = 177,00 zł + 6 zł + 4 zł = 187,00 zł

Działka o pow. 360 m² *0,59 zł = 212,40 zł + 6 zł  + 4 zł= 222,40 zł

Działka o pow. 400 m² *0,59 zł = 236,00 zł + 6 zł + 4 zł = 246,00 zł