Skład Zarządu

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego w dniu 13.04.2019r

ustalono następujący skład organów R.O.D. „Falkowa” w Nowym Sączu:

Skład Zarządu ROD

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr działki

Przew. sektorów

Prezes

Tadeusz Orlicz

240

Sekt. IV   182 ÷ 252

Wiceprezes

Maria Motloch

62

Sekt. I          1 ÷ 80b

Wiceprezes

Marek Woźniak

27

Sekt.

Sekretarz

Olga Kędziora

83

Sekt. II        81 ÷ 131

Skarbnik

Grażyna Jeleń

168

Członek

Sławomir Małek

190

Sekt. V     253 ÷ 310

Członek

Andrzej Anzel

160

Sekt. III     132 ÷ 181

Komisja Rewizyjna:

  1. Tomasz Wójcik – przewodniczący

  2. Monika Marczak – członek

  3. Krystyna Gołąb – członek