Zarząd ROD „Falkowa” ustala ostateczny termin wymiany liczników energii elektrycznej po legalizacji powyżej 15lat

do 31 października 2021r.

Po tym terminie zostanie odłączony prąd elektryczny od działki.

Ponowne podłączenie prądu będzie możliwe na nowych warunkach technicznych obowiązujące nowych działkowców.