Msza za działkowców

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 15 sierpnia br.

odprawiona będzie Msza Św. w kościele Św. Antoniego na

Falkowej za działkowców i ich rodzin oraz za zmarłych

działkowców.

 

Modernizacja świetlicy ROD

W ubiegłym tygodniu zakończono prace związane z modernizacją świetlicy ROD.

Zakres prac obejmował:

 • wymianę drzwi wejściowych

 • wymianę płytek podłogowych przy wejściu do świetlicy

 • częściową wymianę rynien

 • naprawa elewacji po zeszłorocznym gradobiciu

 • naprawa chodnika wewnętrznego do świetlicy

Część prac została wykonana przez członków zarządu, natomiast roboty

budowlane zostały zlecone firmie budowlanej.

Wykonane prace poprawią wizerunek i estetykę świetlicy ROD jak również są

dopełnieniem termomodernizacji obiektu.

 

Sprzedam działkę

Sprzedam działkę nr 40 w sektorze nr 1 o powierzchni 300m2.

 

Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczny przegląd działek.

W zakres przeglądu wchodzi:

 

– Zagospodarowanie i estetyka działek.

– Stan alejek przylegających do działek.

– Prawidłowa numeracja działek (altan).

– Wymagany kompostownik.

– Zainstalowany eternit dachowy (zdemontować i zgłosić do utylizacji).

– Regulaminowa wysokość drzew i krzewów.

 

OPŁATY OGRODOWE 2022

W dniu 14 maja br. odbyło się Walne Zebranie działkowców  w ROD Falkowa.

Zostały przegłosowane wszystkie uchwały zgodnie z przedstawionym

uprzednio porządkiem zebrania.

Uchwalono min. uchwałę dotyczącą opłat ogrodowych w roku 2022.

Termin wnoszonej opłaty zgodnie ze Statutem PZD do 30 czerwca br.

w formie przelewu na konto ROD Falkowa w Banku Łąckim,

nr konta :   72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Po przekroczeniu tego terminu będą naliczane ustawowe odsetki.

Poniżej przedstawiamy kwoty opłat zróżnicowane w zależności

od wielkości powierzchni działek:

 

Pow.w m2Opłata za działkę (0,9zł/m2)Opłata członkowskaOpłata inwestycyjnaDo zapłaty
195175,50 zł6 zł20 zł201,50 zł
200180,00 zł6 zł20 zł206,00 zł
205184,50 zł6 zł20 zł210,50 zł
210189,00 zł6 zł20 zł215,00 zł
215193,50 zł6 zł20 zł219,50 zł
216194,40 zł6 zł20 zł220,40 zł
220198,00 zł6 zł20 zł224,00 zł
221198,90 zł6 zł20 zł224,90 zł
225202,50 zł6 zł20 zł228,50 zł
230207,00 zł6 zł20 zł233,00 zł
235211,50 zł6 zł20 zł237,50 zł
240216,00 zł6 zł20 zł242,00 zł
245220,50 zł6 zł20 zł246,50 zł
250225,00 zł6 zł20 zł251,00 zł
251225,90 zł6 zł20 zł251,90 zł
255229,50 zł6 zł20 zł255,50 zł
260234,00 zł6 zł20 zł260,00 zł
270243,00 zł6 zł20 zł269,00 zł
275247,50 zł6 zł20 zł273,50 zł
280252,00 zł6 zł20 zł278,00 zł
281252,90 zł6 zł20 zł278,90 zł
290261,00 zł6 zł20 zł287,00 zł
295265,50 zł6 zł20 zł291,50 zł
300270,00 zł6 zł20 zł296,00 zł
310279,00 zł6 zł20 zł305,00 zł
311279,90 zł6 zł20 zł305,90 zł
315283,50 zł6 zł20 zł309,50 zł
326293,40 zł6 zł20 zł319,40 zł
330297,00 zł6 zł20 zł323,00 zł
333299,70 zł6 zł20 zł325,70 zł
335301,50 zł6 zł20 zł327,50 zł
345310,50 zł6 zł20 zł336,50 zł
350315,00 zł6 zł20 zł341,00 zł
357321,30 zł6 zł20 zł347,30 zł
360324,00 zł6 zł20 zł350,00 zł
367330,30 zł6 zł20 zł356,30 zł
382343,80 zł6 zł20 zł369,80 zł
405364,50 zł6 zł20 zł390,50 zł

 

 

Uruchomienie sieci wody ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 7 maja (sobota)

zostanie uruchomiona sieć wody ogrodowej.

Prosimy wszystkich działkowców o zakręcenie kranów

w celu niekontrolowanego wycieku wody.

 

Zarząd ROD

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

Zdrowych pogodnych świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości, oraz radosnego wiosennego nastroju 

życzy Zarząd ROD Falkowa

 

PRZEPRASZAMY

Przepraszamy za opóźnienia w uruchomieniu wody w sieci ogrodowej.

Opóźnienie związane jest z trudnymi pracami ziemnymi, niską temperaturą

wody w rzece oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kompleksowe prace przy ujęciu wody spowodowane są trzykrotnymi

poważnymi awariami w ubiegłym sezonie letnim.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapraszamy chętnych działkowców

do współpracy.

 

                                          Zarząd ROD Falkowa

 

 

 

 

INFORMACJA

Zarząd ROD Falkowa informuje, że woda pitna będzie

włączona 07 kwietnia tj. czwartek.

 

 

Walne Zebranie

OGŁOSZENIE

 

Zarząd ROD „FALKOWA” informuje, że Walne Zebranie działkowców

odbędzie się 14 maja 2022r w świetlicy ROD.

1 termin – godz. 10.30

2 termin – godz. 11.00

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
  7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
  9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
  10. Dyskusja.
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  12. – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
  13.     –  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  14.     –  Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
  15. Projekt planu pracy na 2022 r.
  16. Projekt preliminarza finansowych ROD na 2022 r.
  17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
  18. Dyskusja.
  19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  20.     –  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
  21.     –  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  22.     –  Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
  23.     –  Uchwalenie preliminarza finansowych ROD na 2022 r.
  24. Sprawy różne.
  25. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 07-05-2022 

w godzinach od: 09:00 do: 14:00 w Świetlicy ROD

 

Rodzinny Ogród Działkowy Falkowa Nowy Sącz

Rodzinny Ogród Działkowy „Falkowa” ulokowany jest w Nowym Sączu przy ulicy Botanicznej. Dokładny opis oraz dojazd do działek znajduje się w dziale Kontakt.

Rodzinny ogród działkowy falkowa nowy sączOgród Działkowy Falkowa  został utworzony  39 lat temu i usytuowany nieopodal lasku falkowskiego. Składa się z 305 działek rozmieszczonych w 5 sektorach. ROD „Falkowa” jest największym rodzinnym ogrodem na terenie miasta Nowego Sącza.

Wszystkie działki ogrodu wyposażone są w podstawową infrastrukturę:  sieć energetyczną i wodną, ogrodzenia zewnętrzne, drogi dojazdowe oraz segregowane stanowisko na odpady i nieczystości.                                                                      Oprócz funkcji użytkowej, jest miejscem spacerów i rekreacji.

Ogród na Falkowej to miejsce produkcji ogrodniczej na własne potrzeby, wobec czego stanowi wymierną pomoc socjalną dla niezamożnych sądeckich rodzin. To także miejsce wypoczynku setek rodzin, których nie stać na wyjazdy poza miejsce zamieszkania. To miejsce nie tylko aktywności ludzi trzeciego wieku,ale też edukacji społecznej i ekologicznej młodego pokolenia.

ROD „Falkowa” – jako samorząd społeczności ogrodowej – doskonale wpisuje się w model społeczeństwa obywatelskiego, gdzie sami zainteresowani biorą odpowiedzialność za swoje wspólne sprawy. Pobyt na działce to doskonałe remedium na ciężkie czasy i atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu.

Ogród na Falkowej jest zieloną wyspą zapewniającą mieszczuchom swobodny dostęp do natury. Stwarza przestrzeń dla ruchu, umożliwia przyjemność własnoręcznej uprawy owoców,warzyw i kwiatów. Jest miejscem, w którym dorośli i dzieci mogą niejako na własnej skórze przekonać się o zależnościach panujących w przyrodzie, poznać cykle pór roku. Mogą kawałek gruntu ukształtować całkowicie według własnych wyobrażeń. Dzięki temu ogród sprzyja zdrowiu i edukacji na świeżym powietrzu. Sprzyja kontaktom międzyludzkim, wymianie doświadczeń, spotkaniom i aktywnemu życiu.

Za sprawą Zarządu  i rzeszy społeczników, jest zadbany i z każdym rokiem się rozwija, zyskując na  atrakcyjności i funkcjonalności. Działki coraz  częściej zmieniają funkcję z tradycyjno-uprawowych na rekreacyjno – wypoczynkowe. Starannie dobrane rośliny ozdobne i  nowoczesne urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe nadają im niepowtarzalnego uroku i podnoszą  wartości estetyczne ogrodu.

W roku 2016 uruchomiono stronę internetową ogrodu pod adresem  www.rodfalkowa.eu                                                            Pocztę elektroniczną: [email protected] oraz uruchomiono w świetlicy INTERNET bezprzewodowy Wi-fi.

Od roku 2017 rozpoczęto wymianę starych liczników energii elektrycznej, których wiek przekroczył 10 lat.

W roku 2018 Urząd Miejski w Nowym Sączu zainstalował dodatkowe lampy oświetleniowe oświetlenie do granicy ROD-u. Natomiast Zarząd ogrodu zlecił zainstalowanie 3-ch lamp oświetleniowych LED przy granicach sektorów.

Zakupiono oprogramowanie komputerowe z aplikacją DGCS PZD zlecone przez ZG PZD w Warszawie w którym prowadzone będą wszystkie czynności związane z  funkcjonowaniem ogrodu.

Wybudowano również wiatę przylegającą do świetlicy ROD w której zainstalowano na stałe stoły i ławki. Zagospodarowano teren wokół świetlicy, wybudowano grila oraz miejsce do zabaw tanecznych w ramach odbywających się corocznych Dniach Działkowca.

13 kwietnia 2019r odbyło się Walne Zebranie ROD Falkowa i wybrano nowy skład Zarządu.                                                          W większości skład pozostał ten sam. Zrezygnowało 2 członków ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

W br. dokonano wymianę  stolarki okiennej w budynku świetlicy ROD.

W kwietniu w 2020r nie odbyło się Walne Zebranie Działkowców z uwagi wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie naszego kraju. Na mocy Uchwały Krajowego Zarządu PZD Zarządy w ROD-ach mają funkcjonować w oparciu o uchwały Walnego Zebrania z roku 2019.

W maju 2020r podpisano umowę z firmą NOVA na wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD Falkowa dostosowując ją do wymogów ustawowych min:  zakupiono dodatkowo 4 kontenery o pojemności 1100l na odpady segregowane (łącznie posiadamy 6 kontenerów) oraz zainstalowano system monitoringu z rejestracją zdarzeń składający się min. z 3 kamer IP. Zainstalowany system monitoringu poprawi bezpieczeństwo na terenie ogrodu, jak również zdyscyplinuje działkowców w zakresie segregacji odpadów komunalnych, co umożliwi zmniejszenie opłat za wywóz nieczystości.

Zrealizowano przyłącze wody pitnej do budynku świetlicy ROD, jak również dokonano modernizację wieży ciśnień wchodzącej w skład systemu wodociągowego ogrodu.

W roku 2021 zakupiono dodatkowo 2 kontenery na odpady komunalne : żółty na plastiki, szary na odpady zmieszane – w sumie posiadamy 8 kontenerów. Zakupiono i zainstalowano 3 uliczne lampy solarne pomiędzy sektorami. Dokonano termoizolację elewacji budynku świetlicy ROD.

W miesiącu wrześniu zainstalowano kamerę szybkoobrotową w rejonie sektorów 1 i 2. Usytuowanie tej kamery poprawi bezpieczeństwo w tej części ogrodu. Kamera ta włączona jest do systemu całodobowej rejestracji nagrywanego obrazu.

sie 8, 2022 - pon
Nowy Sącz, Polska
18°C
zachmurzenie duże
zachmurzenie duże
1 m/s, PdZ
69%
1024 hPa
pon.08/08 wt.08/09 śr.08/10 czw.08/11 pt.08/12
zachmurzenie duże
22/18°C
pochmurnie
23/16°C
pochmurnie
23/18°C
słabe opady deszczu
21/14°C
słabe opady deszczu
23/16°C
sierpień 2022
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031