Szkolenie dla nowych działkowców

Szkolenie dla nowych działkowców

Okręg Małopolski PZD w Krakowie – Nowy Sącz

 

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza

na szkolenia dla nowych działkowców w Nowym Sączu

w świetlicy ROD „Wólki” w Nowym Sączu ul. Wincentego Pola 15,

które odbędzie się w dniu 21 października 2023 roku od godziny 10:00.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Maria Buczek z Instytutu Sadownictwa

w Brzeznej z zakresu  ogrodnictwa.

 

Szkolenie dla nowych działkowców zostało przygotowane w oparciu o zapisy

z Otwartego Programu Oświatowego PZD przyjętego Uchwałą nr 2/XXIX/2019

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

Wyburzenie budynku

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „FALKOWA” w Nowym Sączu

prosi o zgłaszanie ofert na wyburzenie starego budynku usytuowanego w na terenie

ROD wraz z plantowaniem terenu pod nowe działki.

Zgłoszenia ofert prosimy składać mailowo: [email protected]

Tel. do kontaktu: 600710876

 

Relacja – Dzień Działkowca

W ubiegłą sobotę odbył się coroczny Dzień Działkowca.

Impreza rozpoczęła się z małym poślizgiem ze względu na zmienną aurę.

Po przejściu burzy działkowicze tłumnie przybyli na biesiadowanie

przy muzyce i tańcach.

Wręczono dyplomy wraz z nagrodami książkowymi dla 25 działkowców

za najlepszą działkę w naszym ROD.

Odbyła się loteria fantowa z nagrodami.

W tym roku działkowicze wyjątkowo dopisali, wszystkie miejsca były zajęte.

Kolega Jarek obsługiwał grilla gdzie serwował gorące kiełbaski  i wspaniałą

kaszankę z kapustą.

Na stołach były napoje, wino domowej roboty słodycze oraz ciasta

domowego wypieku.

Zabawa i śpiewy trwały do godziny 1 w nocy, którą umilała muzyka biesiadna

oraz wspomagali ją działkowcy grający na akordeonie i gitarze.

 

 

Dzień Działkowca

Zarząd  ROD Falkowa serdecznie zaprasza na coroczny „Dzień Działkowca”

który odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023r (sobota) od godz. 14.00

na terenie świetlicy ROD.

W programie min: biesiadowanie przy grillu i muzyce, loteria fantowa.

Koszt : 20zł  od pary działkowców, 15 zł od innej osoby.

 

 

Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczny wiosenny przegląd działek.

W zakres przeglądu wchodzi:

 

– Zagospodarowanie i estetyka działek.

– Stan alejek przylegających do działek.

– Prawidłowa numeracja działek (altan).

– Wymagany kompostownik.

– Regulaminowa wysokość drzew i krzewów.

 

Przypomnienie o opłacie ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa przypomina o dokonaniu przelewu opłaty ogrodowej

za działkę, termin wpłaty upłynie 30.06.2023r.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie należnej kwoty w wyznaczonym

terminie, ponieważ przekroczenie terminu wpłaty skutkuje automatycznie

naliczeniem ustawowych odsetek.

 

Zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2 po upływie ustawowego

terminu, naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 12,25 procent.

 

Należność prosimy uregulować wyłącznie w formie przelewu na konto

ROD Falkowa w Nowym Sączu.

 

Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

 

Tenis stołowy

W dniu 27 maja br. na Słowacji w miejscowości Lubotice odbyły się

zawody w tenisie stołowym zaprzyjaźnionych ROD-ów z Polski i Słowacji.

Z Polski uczestniczyły w zawodach ROD Senior,  ROD Falkowa

oraz ROD Poprad. Drużynowo zwyciężył ROD Poprad ze Starego Sącza.

 

Opłata za działkę

W dniu 13 maja br. odbyło się Walne Zebranie członków ROD

na którym uchwalono opłaty ogrodowe.

Opłata za działkę w br. wynosi 1,00zł za m2 + składka członkowska 6,00zł.

Przykładowo działka o powierzchni 300m2 – opłata roczna wynosi 306zł.

Należność należy opłacać w formie przelewu na konto ROD Falkowa

Łąck Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Ostateczny termin opłaty ogrodowej określony w Statucie PZD

tj. do 30 czerwca br.

Po tym terminie będą naliczone odsetki ustawowe .

 

Modernizacja świetlicy

Obecnie trwa modernizacja świetlicy ROD, wykonano rozbudowę wiaty

przylegającej do budynku świetlicy.

Wewnątrz budynku realizowany jest remont zaplecza kuchni do której

w ubiegłym roku doprowadzono miejską wodę bieżącą, obniżono sufit,

zainstalowano nowe drzwi przejściowe i ją wymalowano.

 

Rozbudowano monitoring ogrodowy poprzez zainstalowanie

na elewacji budynku świetlicy dodatkowej kamery , która dodatkowo

zabezpiecza rejon świetlicy oraz wjazd na teren ROD.

 

 

Opłaty za prąd

Zarząd ROD Falkowa informuje, że rozliczenie zużytej energii

elektrycznej na działce w roku 2023 ulegnie zmianie w związku

ze zmianą przepisów dotyczącą min. działek w ROD.

Zużycie energii do ustalonego limitu tj. 250kWh w obecnym roku

rozliczane będzie po stawkach z ubiegłego roku czyli 0,70zł za 1kWh.

Przekroczenie tego limitu skutkować będzie naliczeniem wyższej

stawki przewidzianej prze ustawodawcę czyli 0,80zł za 1kWh.

Rozliczanie działkowców za zużyty prąd realizowane będzie

na dotychczasowych zasadach czyli w miesiącu październiku.

 

Rodzinny Ogród Działkowy Falkowa Nowy Sącz

Rodzinny Ogród Działkowy „Falkowa” ulokowany jest w Nowym Sączu przy ulicy Botanicznej. Dokładny opis oraz dojazd do działek znajduje się w dziale Kontakt.

Rodzinny ogród działkowy falkowa nowy sączOgród Działkowy Falkowa  został utworzony  39 lat temu i usytuowany nieopodal lasku falkowskiego. Składa się z 305 działek rozmieszczonych w 5 sektorach. ROD „Falkowa” jest największym rodzinnym ogrodem na terenie miasta Nowego Sącza.

Wszystkie działki ogrodu wyposażone są w podstawową infrastrukturę:  sieć energetyczną i wodną, ogrodzenia zewnętrzne, drogi dojazdowe oraz segregowane stanowisko na odpady i nieczystości.                                                                      Oprócz funkcji użytkowej, jest miejscem spacerów i rekreacji.

Ogród na Falkowej to miejsce produkcji ogrodniczej na własne potrzeby, wobec czego stanowi wymierną pomoc socjalną dla niezamożnych sądeckich rodzin. To także miejsce wypoczynku setek rodzin, których nie stać na wyjazdy poza miejsce zamieszkania. To miejsce nie tylko aktywności ludzi trzeciego wieku,ale też edukacji społecznej i ekologicznej młodego pokolenia.

ROD „Falkowa” – jako samorząd społeczności ogrodowej – doskonale wpisuje się w model społeczeństwa obywatelskiego, gdzie sami zainteresowani biorą odpowiedzialność za swoje wspólne sprawy. Pobyt na działce to doskonałe remedium na ciężkie czasy i atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu.

Ogród na Falkowej jest zieloną wyspą zapewniającą mieszczuchom swobodny dostęp do natury. Stwarza przestrzeń dla ruchu, umożliwia przyjemność własnoręcznej uprawy owoców,warzyw i kwiatów. Jest miejscem, w którym dorośli i dzieci mogą niejako na własnej skórze przekonać się o zależnościach panujących w przyrodzie, poznać cykle pór roku. Mogą kawałek gruntu ukształtować całkowicie według własnych wyobrażeń. Dzięki temu ogród sprzyja zdrowiu i edukacji na świeżym powietrzu. Sprzyja kontaktom międzyludzkim, wymianie doświadczeń, spotkaniom i aktywnemu życiu.

Za sprawą Zarządu  i rzeszy społeczników, jest zadbany i z każdym rokiem się rozwija, zyskując na  atrakcyjności i funkcjonalności. Działki coraz  częściej zmieniają funkcję z tradycyjno-uprawowych na rekreacyjno – wypoczynkowe. Starannie dobrane rośliny ozdobne i  nowoczesne urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe nadają im niepowtarzalnego uroku i podnoszą  wartości estetyczne ogrodu.

W roku 2016 uruchomiono stronę internetową ogrodu pod adresem  www.rodfalkowa.eu                                                            Pocztę elektroniczną: [email protected] oraz uruchomiono w świetlicy INTERNET bezprzewodowy Wi-fi.

Od roku 2017 rozpoczęto wymianę starych liczników energii elektrycznej, których wiek przekroczył 10 lat.

W roku 2018 Urząd Miejski w Nowym Sączu zainstalował dodatkowe lampy oświetleniowe oświetlenie do granicy ROD-u. Natomiast Zarząd ogrodu zlecił zainstalowanie 3-ch lamp oświetleniowych LED przy granicach sektorów.

Zakupiono oprogramowanie komputerowe z aplikacją DGCS PZD zlecone przez ZG PZD w Warszawie w którym prowadzone będą wszystkie czynności związane z  funkcjonowaniem ogrodu.

Wybudowano również wiatę przylegającą do świetlicy ROD w której zainstalowano na stałe stoły i ławki. Zagospodarowano teren wokół świetlicy, wybudowano grila oraz miejsce do zabaw tanecznych w ramach odbywających się corocznych Dniach Działkowca.

13 kwietnia 2019r odbyło się Walne Zebranie ROD Falkowa i wybrano nowy skład Zarządu.                                                          W większości skład pozostał ten sam. Zrezygnowało 2 członków ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

W br. dokonano wymianę  stolarki okiennej w budynku świetlicy ROD.

W kwietniu w 2020r nie odbyło się Walne Zebranie Działkowców z uwagi wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie naszego kraju. Na mocy Uchwały Krajowego Zarządu PZD Zarządy w ROD-ach mają funkcjonować w oparciu o uchwały Walnego Zebrania z roku 2019.

W maju 2020r podpisano umowę z firmą NOVA na wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD Falkowa dostosowując ją do wymogów ustawowych min:  zakupiono dodatkowo 4 kontenery o pojemności 1100l na odpady segregowane (łącznie posiadamy 6 kontenerów) oraz zainstalowano system monitoringu z rejestracją zdarzeń składający się min. z 3 kamer IP. Zainstalowany system monitoringu poprawi bezpieczeństwo na terenie ogrodu, jak również zdyscyplinuje działkowców w zakresie segregacji odpadów komunalnych, co umożliwi zmniejszenie opłat za wywóz nieczystości.

Zrealizowano przyłącze wody pitnej do budynku świetlicy ROD, jak również dokonano modernizację wieży ciśnień wchodzącej w skład systemu wodociągowego ogrodu.

W roku 2021 zakupiono dodatkowo 2 kontenery na odpady komunalne : żółty na plastiki, szary na odpady zmieszane – w sumie posiadamy 8 kontenerów. Zakupiono i zainstalowano 3 uliczne lampy solarne pomiędzy sektorami. Dokonano termoizolację elewacji budynku świetlicy ROD.

W miesiącu wrześniu zainstalowano kamerę szybkoobrotową w rejonie sektorów 1 i 2. Usytuowanie tej kamery poprawi bezpieczeństwo w tej części ogrodu. Kamera ta włączona jest do systemu całodobowej rejestracji nagrywanego obrazu.

Sep 27, 2023 - Wed
Nowy Sącz, Polska
26°C
bezchmurnie
bezchmurnie
1 m/s, PdW
34%
1023 hPa
śr.09/27 czw.09/28 pt.09/29 sob.09/30 niedz.10/01
bezchmurnie
25/15°C
pochmurnie
24/15°C
bezchmurnie
24/15°C
słabe opady deszczu
18/15°C
słabe opady deszczu
16/14°C
wrzesień 2023
PWŚCPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930