Opłaty

Ustaleniami Walnego Zebrania  w roku 2019  wprowadzone zostały opłaty związane z użytkowaniem działki , która obowiązuje w roku 2021 zgodnie z uchwałą KZ PZD w Warszawie, oraz uchwałą Zarządu ROD „Falkowa”.

W skład opłaty wchodzą np. składniki:

  • opłata za działkę zgodna z metrażem wynosząca 0,60 zł za 1m²,
  • opłata członkowska – 6zł
  • opłata energetyczna – 2zł
  • opłata wodna – 10zł
  • opłata inwestycyjna – 20zł
  • opłata za wywóz odpadów – 25zł

Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim  Banku spółdzielczym do 30 czerwca 2021r. 

Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

OPŁATA ZA DZIAŁKĘ W ROKU 2021

Pow.w m2Opł.za działkęOpł.członkOpł. EnerOpł.inwestOpł.wodnaOpł.za odpadyDo zapłaty
170102 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł165 zł
195117 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł180 zł
200120 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł183 zł
210126 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł189 zł
215129 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł192 zł
216130 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł193 zł
225135 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł198 zł
230138 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł201 zł
235141 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł204 zł
240144 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł207 zł
245147 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł210 zł
250150 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł213 zł
251150,60zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł213,60zł
255153 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł216 zł
260156 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł219 zł
270162 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł225 zł
275165 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł228 zł
280168 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł231 zł
295177 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł240 zł
300180 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł243 zł
310186 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł249 zł
314188 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł251 zł
315189 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł252 zł
326195,60zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł258,60zł
330198 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł261 zł
333199,80zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł262,80zł
335201 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł264 zł
345207 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł270 zł
350210 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł273 zł
357214 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł277 zł
360216 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł279 zł
367220,20zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł283,20zł
382229 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł292 zł
405243 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł306 zł
420252 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł315 zł
422253,20zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł316,20zł