Opłaty

Ustaleniami Walnego Zebrania  w dniu 11 maja 2024r  wprowadzone zostały opłaty związane z użytkowaniem działki.

W skład opłaty wchodzą np. składniki:

  • opłata za działkę zgodna z metrażem wynosząca 1,00 zł za 1m²,
  • opłata członkowska – 6zł

Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim  Banku spółdzielczym do 30 czerwca 2024r.

Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001