Aktualności, ogłoszenia

Najnowsze wpisy

Opłaty ogrodowe

Zarząd ROD Falkowa przypomina działkowcom o terminowym dokonaniu

corocznej opłaty ogrodowej  zgodnie z Regulaminem PZD do 30 czerwca 2024r.

Wysokość opłaty ogrodowej w tym roku nie ulega podwyższeniu i wynosi :

1zł za 1m2 działki + 6zł składka członkowska.

Należność prosimy uregulować w formie przelewu na konto ROD Falkowa:

Łącki Bank Spółdzielczy

72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Po przekroczeniu tego terminu automatycznie będą naliczane

odsetki ustawowe w wysokości 11,25%.

 

Jednocześnie w związku z podwyżkami cen za zużycie energii elektrycznej

na działkach w bieżącym roku,

Zarząd ROD ustalił na podstawie otrzymanych faktur stawkę

za 1kWh w wysokości 1,20zł, która będzie obowiązywała do 30 czerwca br.

Dlatego będą odczytywane stany liczników na dzień 30.06.2024r.

Kolejny odczyt liczników nastąpi w miesiącu październiku br. według stawek

które dostarczy Tauron  po zapowiedzianych podwyżkach w drugim półroczu.

 

Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbywa się coroczny wiosenny przegląd działek.

W zakres przeglądu wchodzi:

 

– Zagospodarowanie i estetyka działek.

– Stan alejek przylegających do działek.

– Prawidłowa numeracja działek (altan).

– Wymagany kompostownik.

– Regulaminowa wysokość drzew i krzewów.

 

Walne Zebranie

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.

W zebraniu uczestniczyło 47członków PZD oraz przedstawiciel

z ramienia OZ Kraków.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.30 w drugiej turze i było prawomocne.

Po wybraniu przewodniczącego zebrania nastąpiła jego realizacja

zgodnie z przegłosowanym planem.

Po wybraniu członków komisji: mandatowej, uchwał i wniosków,

komisje przystąpiły do pracy.

Prezes Tadeusz Orlicz przedstawił sprawozdanie z działalności

zarządu za rok 2023 oraz za 5 letnią kadencję.

V-ce prezes Maria Motloch przedstawiła sprawozdanie finansowe

za rok 2023, oraz przedstawiła preliminarz wydatków na rok 2024.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z jej

działalności za rok 2023 oraz całą kadencję.

Prezes Przedstawił plan pracy zarządu na rok 2024 w którym zawarta

była wymiana części ogrodzenia przy ul. Botanicznej.

Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków przedstawiła stawki

opłat ogrodowych na rok 2024 które zostały uchwalone :

   – 1zł za m2 działki,

   – 6zł składka członkowska.

Wysokość opłat ogrodowych nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Zebrania przystąpiła do realizacji części Wyborczej

Wpłynął wniosek o przegłosowanie obecnego składu zarządu

na następną kadencję.

Zebranie uchwaliło jednogłośnie pozostawienie w obecnym składzie

zarząd ROD na nową kadencję, jednocześnie zgłoszono

wniosek o uzupełnienie składu  zarządu po rezygnacji członka zarządu

Pani Grażyny Jeleń.

Zebranie uchwaliło o przyjęcie nowego członka zarządu

Pana Sławomira Bodzionego, który będzie odpowiadał za sektor nr 5.

Zebranie wybrało członków Komisji Rewizyjnej i delegata na Okręgowy

Zjazd Delegatów PZD, który ne uległ zmianie z poprzedniej kadencji.

Nastąpiła przerwa w obradach w celu ukonstytuowania się

nowego zarządu ROD.

Skład zarządu nie uległ zmianie.

Przewodnicząca zebrania zakończyła obrady.

 

Woda ogrodowa

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 04.05.2024r

została uruchomiona instalacja wodna na działkach.

Prosimy o sprawdzenie instalacji w domkach oraz jednocześnie

prosimy o oszczędzanie wody do podlewania.

Zaleca się gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej do podlewania

na wypadek występowania ewentualnych niedoborów z sieci ogrodowej.

 

Woda pitna

Zarząd  ROD Falkowa informuje, że w dniu 2 kwietnia br.

uruchomiona została woda pitna przy wjeździe do ROD.

 

Wesołych Świąt

Zdrowych wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy

Zarząd ROD Falkowa wszystkim działkowcom i ich rodzinom.

 

 

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2024 roku dużo zdrowia życzy wszystkim

działkowcom i ich rodzinom

                               Zarząd ROD Falkowa

 

 

Woda pitna

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 25.11.2023r

zostało wyłączone ujęcie wody pitnej.

Ponowne włączenie nastąpi na wiosnę 2024r.

 

Wyłączenie wody ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa dokona wyłączenie wody ogrodowej

w dniu 18.11.2023r.

Prosimy o spuszczenie z rur i kranów wody i przygotowanie

instalacji wodnej do sezonu zimowego.

 

Szkolenie dla nowych działkowców

Szkolenie dla nowych działkowców

Okręg Małopolski PZD w Krakowie – Nowy Sącz

 

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza

na szkolenia dla nowych działkowców w Nowym Sączu

w świetlicy ROD „Wólki” w Nowym Sączu ul. Wincentego Pola 15,

które odbędzie się w dniu 21 października 2023 roku od godziny 10:00.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Maria Buczek z Instytutu Sadownictwa

w Brzeznej z zakresu  ogrodnictwa.

 

Szkolenie dla nowych działkowców zostało przygotowane w oparciu o zapisy

z Otwartego Programu Oświatowego PZD przyjętego Uchwałą nr 2/XXIX/2019

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

Wyburzenie budynku

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „FALKOWA” w Nowym Sączu

prosi o zgłaszanie ofert na wyburzenie starego budynku usytuowanego w na terenie

ROD wraz z plantowaniem terenu pod nowe działki.

Zgłoszenia ofert prosimy składać mailowo: [email protected]

Tel. do kontaktu: 600710876

 

Relacja – Dzień Działkowca

W ubiegłą sobotę odbył się coroczny Dzień Działkowca.

Impreza rozpoczęła się z małym poślizgiem ze względu na zmienną aurę.

Po przejściu burzy działkowicze tłumnie przybyli na biesiadowanie

przy muzyce i tańcach.

Wręczono dyplomy wraz z nagrodami książkowymi dla 25 działkowców

za najlepszą działkę w naszym ROD.

Odbyła się loteria fantowa z nagrodami.

W tym roku działkowicze wyjątkowo dopisali, wszystkie miejsca były zajęte.

Kolega Jarek obsługiwał grilla gdzie serwował gorące kiełbaski  i wspaniałą

kaszankę z kapustą.

Na stołach były napoje, wino domowej roboty słodycze oraz ciasta

domowego wypieku.

Zabawa i śpiewy trwały do godziny 1 w nocy, którą umilała muzyka biesiadna

oraz wspomagali ją działkowcy grający na akordeonie i gitarze.

 

 

Dzień Działkowca

Zarząd  ROD Falkowa serdecznie zaprasza na coroczny „Dzień Działkowca”

który odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023r (sobota) od godz. 14.00

na terenie świetlicy ROD.

W programie min: biesiadowanie przy grillu i muzyce, loteria fantowa.

Koszt : 20zł  od pary działkowców, 15 zł od innej osoby.

 

 

Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczny wiosenny przegląd działek.

W zakres przeglądu wchodzi:

 

– Zagospodarowanie i estetyka działek.

– Stan alejek przylegających do działek.

– Prawidłowa numeracja działek (altan).

– Wymagany kompostownik.

– Regulaminowa wysokość drzew i krzewów.

 

Przypomnienie o opłacie ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa przypomina o dokonaniu przelewu opłaty ogrodowej

za działkę, termin wpłaty upłynie 30.06.2023r.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie należnej kwoty w wyznaczonym

terminie, ponieważ przekroczenie terminu wpłaty skutkuje automatycznie

naliczeniem ustawowych odsetek.

 

Zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2 po upływie ustawowego

terminu, naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 12,25 procent.

 

Należność prosimy uregulować wyłącznie w formie przelewu na konto

ROD Falkowa w Nowym Sączu.

 

Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

 

Tenis stołowy

W dniu 27 maja br. na Słowacji w miejscowości Lubotice odbyły się

zawody w tenisie stołowym zaprzyjaźnionych ROD-ów z Polski i Słowacji.

Z Polski uczestniczyły w zawodach ROD Senior,  ROD Falkowa

oraz ROD Poprad. Drużynowo zwyciężył ROD Poprad ze Starego Sącza.

 

Opłata za działkę

W dniu 13 maja br. odbyło się Walne Zebranie członków ROD

na którym uchwalono opłaty ogrodowe.

Opłata za działkę w br. wynosi 1,00zł za m2 + składka członkowska 6,00zł.

Przykładowo działka o powierzchni 300m2 – opłata roczna wynosi 306zł.

Należność należy opłacać w formie przelewu na konto ROD Falkowa

Łąck Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Ostateczny termin opłaty ogrodowej określony w Statucie PZD

tj. do 30 czerwca br.

Po tym terminie będą naliczone odsetki ustawowe .

 

Modernizacja świetlicy

Obecnie trwa modernizacja świetlicy ROD, wykonano rozbudowę wiaty

przylegającej do budynku świetlicy.

Wewnątrz budynku realizowany jest remont zaplecza kuchni do której

w ubiegłym roku doprowadzono miejską wodę bieżącą, obniżono sufit,

zainstalowano nowe drzwi przejściowe i ją wymalowano.

 

Rozbudowano monitoring ogrodowy poprzez zainstalowanie

na elewacji budynku świetlicy dodatkowej kamery , która dodatkowo

zabezpiecza rejon świetlicy oraz wjazd na teren ROD.

 

 

Opłaty za prąd

Zarząd ROD Falkowa informuje, że rozliczenie zużytej energii

elektrycznej na działce w roku 2023 ulegnie zmianie w związku

ze zmianą przepisów dotyczącą min. działek w ROD.

Zużycie energii do ustalonego limitu tj. 250kWh w obecnym roku

rozliczane będzie po stawkach z ubiegłego roku czyli 0,70zł za 1kWh.

Przekroczenie tego limitu skutkować będzie naliczeniem wyższej

stawki przewidzianej prze ustawodawcę czyli 0,80zł za 1kWh.

Rozliczanie działkowców za zużyty prąd realizowane będzie

na dotychczasowych zasadach czyli w miesiącu październiku.

 

WODA OGRODOWA

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 29.04.2023r

nastąpi uruchomienie wody ogrodowej.

Zobowiązuje się działkowców do zakręcenia

kranów w altanach oraz w alejkach.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Zarząd ROD Falkowa

życzy aby święta Wielkanocne były zdrowe, szczęśliwe i pełne ciepła.

Niech ten wyjątkowy czas spędzony z najbliższymi upłynie w atmosferze

spokoju , radości oraz nadziei.

 

 

Włączona woda pitna

Zarząd ROD informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.03.2023r

zostało uruchomione ujęcie wody pitnej przy wjeździe do ogrodów.

Uruchomienie wody ogrodowej nastąpi w połowie bieżącego miesiąca.

 

Modernizacja

Modernizacja zaplecza socjalnego świetlicy ROD

 

 

Zaproszenie na pokaz cięcia drzew

Polski Związek Działkowców
Okręg Małopolski w Krakowie

 

Zaprasza

 

31 marca 2023 roku o godzinie 10:00 na wykład pt. „Owoce z własnej działki

od wiosny do jesieni” w Domu Działkowca w ROD „Wólki” w Nowym Sączu

ul. W. Pola 15


oraz


31 marca 2023 roku o godzinie 12:00 na pokaz cięcia drzew, który odbędzie

się na terenie ROD „Senior” w Nowym Sączu.

 

Organizatorzy proszą o zapisywanie się mailowo wraz z imieniem

i nazwiskiem oraz nazwą ROD, w którym użytkowana jest działka,

na adres:    [email protected].

 

zaproszenie

 

WALNE ZEBRANIE

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd ROD Falkowa w Nowym Sączu zaprasza na

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Które odbędzie się w dniu  13 maja 2023 r. w  świetlicy ROD

Początek obrad:

w I terminie godz. 10.00  w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

            Członek Zarządu ROD                                                  Prezes Zarządu ROD

                   Olga Kędziora                                                               Tadeusz Orlicz

 

Porządek obrad Walnego Zebrania

 

BUDKI LĘGOWE

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie

zaprasza na

WARSZTATY Z BUDOWY BUDEK LĘGOWYCH

ROD „Wólki” w Nowym Sączu
ul. W. Pola 15
11 marca 2023 rok o godzinie 11:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zapisywanie     się mailowo wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą ROD, w którym użytkowana jest działka, na adres: [email protected]

 

 

Nowy Rok

Wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku dużo zdrowia

życzy wszystkim działkowcom i ich rodzinom

                 Zarząd ROD Falkowa

 

Wyłączenie wody ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 13 listopada nastąpi wyłączenie wody na terenie ogrodów.

Prosimy działkowców o przygotowanie instalacji wodnej do zbliżających się przymrozków i sezonu zimowego.

 

Rozliczenie energii elektrycznej

Zarząd ROD Falkowa informuje, że do dnia 31 października należy rozliczyć się z zużycia energii elektrycznej na swojej działce. Odpowiedzialni członkowie zarządu za poszczególne sektory będą odczytywać wskazania liczników i pobierać opłaty. W bieżącym roku stawka za 1kWh wynosi 0,70zł.

Należność można uregulować również w formie przelewu na konto ROD Falkowa do 31.10.2022r.

72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Poniżej przedstawiamy pismo Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w związku z uchwalaną ustawą energetyczną, w której nie uwzględniono działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, oraz propozycje zmian zgłoszonych przez PZD do procedowanej ustawy.

 

Prąd_ROD

Propozycja ZG PZD

 

Turniej tenisa stołowego

Zarząd ROD Falkowa zaprasza do wzięcia udziału w turnieju

tenisa stołowego pomiędzy Sądeckimi ogrodami działkowymi

a  zaprzyjaźnionymi ogrodami ze Słowacji.

Drużyna 2 mężczyzn + 1 kobieta.

 

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do turnieju :

telefonicznie: 600710876  lub

mailowo: [email protected]

 

Jubileuszowy Dzień Działkowca

W dniu 27 sierpnia br. odbył się jubileuszowy „Dzień Działkowca” z okazji 40 – lecia istnienia  ROD „Falkowa”.

W spotkaniu uczestniczył min. prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, który w swoim wystąpieniu wyjaśnił działkowcom, że jego dzieciństwo  wiązało się z tym ogrodem, ponieważ jego rodzice posiadali działkę w naszym ogrodzie i bardzo mile wspominał te czasy z młodości spędzone na „Falkowej”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionego ROD „Senior.

Prezydent wręczył odznaczenia dla zasłużonych działkowców w ROD Falkowa.

Prezydent Ludomir Handzel zobowiązał się na prośbę działkowców wyremontować ulicę Botaniczną wraz z parkingiem w terminie do 12 miesięcy, za co z góry działkowcy Mu serdecznie podziękowali.

Po części oficjalnej wręczono dyplomy i nagrody dla działkowców za najlepszą działkę.

Następnie rozpoczęto biesiadowanie przy muzyce oraz z akompaniamentem akordeonowym.

W międzyczasie odbywała się loteria fantowa , której cel przeznaczony był na remont świetlicy ogrodowej.

Działkowcy mile spędzili czas, serwowane były min. pieczony banan z konfiturą , kaszanka z kapustą kiszoną , kiełbasa z grila, lody i mnóstwo ciast wypieczonych przez działkowców.

Były również tańce i śpiewy biesiadne.

Fotorelację  przekazujemy poniżej.

 

Msza za działkowców

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 15 sierpnia br.

o godz. 12.00 odprawiona będzie Msza Św. w kościele

Św. Antoniego na Falkowej za działkowców i ich rodzin

oraz za zmarłych działkowców.

 

Modernizacja świetlicy ROD

W ubiegłym tygodniu zakończono prace związane z modernizacją świetlicy ROD.

Zakres prac obejmował:

 • wymianę drzwi wejściowych

 • wymianę płytek podłogowych przy wejściu do świetlicy

 • częściową wymianę rynien

 • naprawa elewacji po zeszłorocznym gradobiciu

 • naprawa chodnika wewnętrznego do świetlicy

Część prac została wykonana przez członków zarządu, natomiast roboty

budowlane zostały zlecone firmie budowlanej.

Wykonane prace poprawią wizerunek i estetykę świetlicy ROD jak również są

dopełnieniem termomodernizacji obiektu.

 

Sprzedam działkę

Sprzedam działkę nr 40 w sektorze nr 1 o powierzchni 300m2.

 

Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczny przegląd działek.

W zakres przeglądu wchodzi:

 

– Zagospodarowanie i estetyka działek.

– Stan alejek przylegających do działek.

– Prawidłowa numeracja działek (altan).

– Wymagany kompostownik.

– Zainstalowany eternit dachowy (zdemontować i zgłosić do utylizacji).

– Regulaminowa wysokość drzew i krzewów.

 

OPŁATY OGRODOWE 2022

W dniu 14 maja br. odbyło się Walne Zebranie działkowców  w ROD Falkowa.

Zostały przegłosowane wszystkie uchwały zgodnie z przedstawionym

uprzednio porządkiem zebrania.

Uchwalono min. uchwałę dotyczącą opłat ogrodowych w roku 2022.

Termin wnoszonej opłaty zgodnie ze Statutem PZD do 30 czerwca br.

w formie przelewu na konto ROD Falkowa w Banku Łąckim,

nr konta :   72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Po przekroczeniu tego terminu będą naliczane ustawowe odsetki.

Poniżej przedstawiamy kwoty opłat zróżnicowane w zależności

od wielkości powierzchni działek:

 

Pow.w m2Opłata za działkę (0,9zł/m2)Opłata członkowskaOpłata inwestycyjnaDo zapłaty
195175,50 zł6 zł20 zł201,50 zł
200180,00 zł6 zł20 zł206,00 zł
205184,50 zł6 zł20 zł210,50 zł
210189,00 zł6 zł20 zł215,00 zł
215193,50 zł6 zł20 zł219,50 zł
216194,40 zł6 zł20 zł220,40 zł
220198,00 zł6 zł20 zł224,00 zł
221198,90 zł6 zł20 zł224,90 zł
225202,50 zł6 zł20 zł228,50 zł
230207,00 zł6 zł20 zł233,00 zł
235211,50 zł6 zł20 zł237,50 zł
240216,00 zł6 zł20 zł242,00 zł
245220,50 zł6 zł20 zł246,50 zł
250225,00 zł6 zł20 zł251,00 zł
251225,90 zł6 zł20 zł251,90 zł
255229,50 zł6 zł20 zł255,50 zł
260234,00 zł6 zł20 zł260,00 zł
270243,00 zł6 zł20 zł269,00 zł
275247,50 zł6 zł20 zł273,50 zł
280252,00 zł6 zł20 zł278,00 zł
281252,90 zł6 zł20 zł278,90 zł
290261,00 zł6 zł20 zł287,00 zł
295265,50 zł6 zł20 zł291,50 zł
300270,00 zł6 zł20 zł296,00 zł
310279,00 zł6 zł20 zł305,00 zł
311279,90 zł6 zł20 zł305,90 zł
315283,50 zł6 zł20 zł309,50 zł
326293,40 zł6 zł20 zł319,40 zł
330297,00 zł6 zł20 zł323,00 zł
333299,70 zł6 zł20 zł325,70 zł
335301,50 zł6 zł20 zł327,50 zł
345310,50 zł6 zł20 zł336,50 zł
350315,00 zł6 zł20 zł341,00 zł
357321,30 zł6 zł20 zł347,30 zł
360324,00 zł6 zł20 zł350,00 zł
367330,30 zł6 zł20 zł356,30 zł
382343,80 zł6 zł20 zł369,80 zł
405364,50 zł6 zł20 zł390,50 zł

 

 

Uruchomienie sieci wody ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 7 maja (sobota)

zostanie uruchomiona sieć wody ogrodowej.

Prosimy wszystkich działkowców o zakręcenie kranów

w celu niekontrolowanego wycieku wody.

 

Zarząd ROD

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

Zdrowych pogodnych świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości, oraz radosnego wiosennego nastroju 

życzy Zarząd ROD Falkowa

 

PRZEPRASZAMY

Przepraszamy za opóźnienia w uruchomieniu wody w sieci ogrodowej.

Opóźnienie związane jest z trudnymi pracami ziemnymi, niską temperaturą

wody w rzece oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kompleksowe prace przy ujęciu wody spowodowane są trzykrotnymi

poważnymi awariami w ubiegłym sezonie letnim.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapraszamy chętnych działkowców

do współpracy.

 

                                          Zarząd ROD Falkowa

 

 

 

 

INFORMACJA

Zarząd ROD Falkowa informuje, że woda pitna będzie

włączona 07 kwietnia tj. czwartek.

 

 

Walne Zebranie

OGŁOSZENIE

 

Zarząd ROD „FALKOWA” informuje, że Walne Zebranie działkowców

odbędzie się 14 maja 2022r w świetlicy ROD.

1 termin – godz. 10.30

2 termin – godz. 11.00

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
  7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
  9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
  10. Dyskusja.
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  12. – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
  13.     –  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  14.     –  Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
  15. Projekt planu pracy na 2022 r.
  16. Projekt preliminarza finansowych ROD na 2022 r.
  17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
  18. Dyskusja.
  19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  20.     –  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
  21.     –  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  22.     –  Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
  23.     –  Uchwalenie preliminarza finansowych ROD na 2022 r.
  24. Sprawy różne.
  25. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 07-05-2022 

w godzinach od: 09:00 do: 14:00 w Świetlicy ROD

 

Działka do sprzedania

Właściciel działki nr 132 o powierzchni 330m2 usytuowanej

w sektorze nr 3 wyraża chęć sprzedaży.

Telefon kontaktowy 788835689

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli, świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

 

Życzenia pięknych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz szczęśliwego Nowego Roku wszystkim działkowcom

składają Zarząd ROD „Falkowa”

 

 

Dodatkowa kamera

We wrześniu br. została zainstalowana czwarta kamera szybkoobrotowa

w rejonie sektorów 1 i 2 i włączona w całodobowy system rejestracji.

Zainstalowana kamera poprawi bezpieczeństwo w tej części ogrodu jak

również zdyscyplinuje działkowców przed przestrzeganiem ładu i porządku,

jak również będzie możliwość ustalenia kto wyrzuca odpady do Lasku

Falkowskiego.

 

Przyczepy kempingowe

Informujemy, że istnieje adaptacja przyczep kempingowych jako

pomieszczenia na działkach wewnątrz umeblowane ceny okazyjne.

Telefon do kontaktu:  784003594

 

 

 

DYŻURY

INFORMACJA

 

Zarząd   ROD  Falkowa informuje, że dyżury na świetlicy realizowane są:

od poniedziałku do piątku – prezes w godz.  9.oo – 13.oo

w ostatni czwartek miesiąca – zarząd w godz. 16.oo – 19.oo

 

Informacja

ZASADY KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ  W ROD „FALKOWA”

 

Określa Uchwała Zarządu ROD „FALKOWA” nr 5/2015

z dnia 12 marca 2015r, która jest do wglądu w Zarządzie ROD.

 

 

WALNE ZEBRANIE

ZAWIADOMIENIE

 

 Zarząd ROD „FALKOWA” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 28 sierpnia (sobota) 2021 r. w świetlicy ROD

Początek obrad:  w I terminie godz. 10.30   w II terminie godz. 11.00

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Falkowa”

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

 12. Dyskusja.

 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

 1. Projekt planu pracy na 2021r.

 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.

 3. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

 4. Dyskusja

 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.

 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców

 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 • Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu  21 sierpnia w godz.

od 13.oo  do 18.oo w świetlicy  ROD Falkowa.

 

Poradnik dla działkowców

Działki rekreacyjne stają się coraz bardziej popularne, jednak nie każdy po nabyciu praw do wymarzonego kawałka ziemi wie, jak właściwie o niego zadbać. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu przygotowaliśmy we współpracy z firmą C&A poradnik dla przyszłych działkowiczów pt. „Przydomowy ogródek: podstawowe informacje i porady związane z amatorską uprawą roślin”.

Opisujemy w nim jak dzięki stosowaniu płodozmianu i międzyplonu dbać o glebę w naszym ogródku, pokazujemy za pomocą ikonografiki jakie warzywa są dla siebie korzystnym sąsiedztwem, a także radzimy w jaki sposób przechowywać zebrane plony.

Ten artykuł jest częścią serii poświęconej ogrodnictwu: „Ogrodnictwo dla początkujących”, w której pokazujemy również jak stworzyć ogród miejski oraz grządki przyjazne pszczołom i innym owadom zapylającym. Dodatkowo informujemy, jak unikać wypadków podczas prac ogrodowych.

 

Zaległe opłaty ogrodowe

Zarząd  ROD „Falkowa” informuje, że minął termin wpłaty składki

członkowskiej oraz opłaty ogrodowej z dniem 30.06.2021r.

Zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2 po upływie

ustawowego terminu, naliczane są odsetki ustawowe w

wysokości 5,6 procent.

Należność prosimy uregulować wyłącznie w formie przelewu na

konto ROD  „Falkowa” w Nowym Sączu.

 Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Przegląd działek

Coroczny przegląd działek realizowany jest do 30 czerwca br.

 

Tematyka zgodna z regulaminem ROD:

 

 • Zagospodarowanie działek

 • Estetyka działek

 • Kompostowniki (obowiązkowe)

 • Widoczna numeracja działek (altan)

 • Stan alejek

 • Stan przycięcia krzewów i drzew (przepisowa wysokość)

Opłaty ogrodowe

OPŁATY OGRODOWE

 

Zarząd  ROD „Falkowa” informuje, że składki członkowskie oraz

opłaty ogrodowe należy uregulować w terminie do 30.06.2021r

zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2.

Należność prosimy uregulować w formie przelewu na konto

ROD  „Falkowa” w Nowym Sączu.

 Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

 

 

Odpady wielogabarytowe

  Zarząd ROD Falkowa informuje, że składowanie odpadów

wielkogabarytowych min. meble, sprzęt AGD itp. w miejscu

segregacji odpadów komunalnych jest  niedozwolone.

Rejon segregacji odpadów jest monitorowany całodobowo.

Osoby, które nie stosują się do regulaminu ROD będą rozliczane

przez zarząd ROD.

Jednocześnie zarząd informuje, że odpady wielkogabarytowe dla

mieszkańców Nowego Sącza przyjmuje nieodpłatnie

(transport własny) firma „SUEZ

                                      Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 37.

 

                                            Telefon :  18 5314500

 

 

Nowe lampy solarne

                                       INFORMACJA

 

W tym tygodniu zainstalowano 3 solarne lampy uliczne pomiędzy sektorami:

1 i 2

2 i 3

4 i 5

Lampy są ekologiczne nie pobierają prądu elektrycznego z sieci energetycznej

ogrodu, posiadają detektory i czujki ruchu. Zainstalowane lampy poprawią

bezpieczeństwo na terenie ogrodów działkowych.

W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa zainstalowana będzie w rejonie

sektorów 1 i 2 kamera szybkoobrotowa.

 

 

WODA – ogrodowa

Informujemy, że w dniu 08 maja tj. sobota zostanie uruchomiona woda

ogrodowa.  Uprzejmie prosi się działkowców o sprawdzenie instalacji wodnej,

zakręcenie zaworów i kranów w altanach w celu niekontrolowanego wycieku

wody.

Zarząd  ROD  „Falkowa

 

Opłaty ogrodowe w 2021r

Zarząd ROD „FALKOWA” informuje.

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 termin Walnego Zebrania

został przełożony na termin późniejszy.

Wysokość opłat ogrodowych w roku 2021 będzie zwiększona o 10zł.

Zmianie ulegną np. składniki:

opłata inwestycyjna z 15zł na 20zł,

opłata wodna z 5zł na 10zł,

Jednocześnie przepisy unijne nakładają na Zarządy ROD aby wszelkie

płatności przyjmowane były w formie przelewów na konto ROD Falkowa

w Banku Łąckim na nr konta:72 8805 0009 0022 7872 2008 0001.

Ostateczny termin wpłat za działkę określa Regulamin PZD tj:

do 30.06.2021r, wysokość opłat uzależniona jest od powierzchni działki.

Wszystkie operacje finansowe są księgowane na bieżąco w aplikacji

komputerowej DGCS PZD.

 

Opłaty za działki w roku 2021

Pow.w m2Opł.za działkęOpł.członk.Opł. energ.Opł.inwestOpł.wodnaOpł.za odpadyDo zapłaty
170102 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł165 zł
195117 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł180 zł
200120 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł183 zł
210126 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł189 zł
215129 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł192 zł
216130 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł193 zł
225135 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł198 zł
230138 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł201 zł
235141 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł204 zł
240144 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł207 zł
245147 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł210 zł
250150 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł213 zł
251150,60 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł213,60 zł
255153 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł216 zł
260156 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł219 zł
270162 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł225 zł
275165 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł228 zł
280168 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł231 zł
295177 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł240 zł
300180 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł243 zł
310186 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł249 zł
314188 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł251 zł
315189 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł252 zł
326195,60 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł258,60 zł
330198 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł261 zł
333199,80 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł262,80 zł
335201 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł264 zł
345207 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł270 zł
350210 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł273 zł
357214 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł277 zł
360216 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł279 zł
367220,20 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł283,20 zł
382229 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł292 zł
405243 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł306 zł
420252 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł315 zł
422253,20 zł6 zł2 zł20 zł10 zł25 zł316,20 zł

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych życzymy słonecznej wiosny,

rozkwitającej nie tylko wokół nas, ale także w Waszych sercach; wielu

szczęśliwych, szalonych a także tych spokojnych chwil spędzonych w gronie

najbliższych, radości z rzeczy wielkich, ale tych najmniejszych drobiazgów,

a przede wszystkim życzymy Wam, by dobro, którym dzielicie się z

potrzebującymi wróciło do Was ze zdwojoną siłą.

 

Życzy  Zarząd ROD  „Falkowa”

 

UWAGA DZIAŁKOWCY

APEL

w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD
w czasie trzeciej fali pandemii

 

COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Niestety apogeum trzeciej fali jest dopiero przed nami.
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, najbliższe dwa tygodnie mogą być decydujące, jeśli chodzi o dalszy przebieg pandemii i jej skutki.
Dlatego apelujemy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Przestrzeganie tych zasad jest najprostszą metodą, która może
przyczynić się do zahamowywania pandemii.

1. Pamiętajmy, by na terenie ROD obowiązkowo nosić maski zasłaniające usta i nos i zachowywać dystans społeczny. Na swoich działkach możemy przebywać bez maseczek, ale postępujmy ostrożnie i rozważnie.

2. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Powstrzymajmy się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny

3. Szczególną ostrożność zachowujmy również w drodze na działkę i z działki. Podróżując środkami komunikacji miejskiej pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów, o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej, starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe. Nie zapominajmy o regularnym dezynfekowaniu telefonu komórkowego.

Bądźmy odpowiedzialni! Nie narażajmy siebie i innych!

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

DYSTANS – DEZYNFEKCJA – MASECZKA

Warszawa, 25 marca 2021 r.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

WESOŁYCH ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT

BOŻEGO NARODZENIA W GRONIE RODZINNYM

 

       SKŁADA ZARZĄD ROD  „FALKOWA”

 

Wyłączenie wody

Zarząd ROD „Falkowa” informuje, że w dniu 29 listopada br.

nastąpi wyłączenie dostawy wody w naszym ogrodzie.

Uprasza się działkowców o zabezpieczenie instalacji wodnej przed zimą.

 

NOWE OBOSTRZENIA

Krajowy Zarząd PZD wprowadził nowe zasady funkcjonowania Rodzinnych

Ogrodów Działkowych po wprowadzeniu przez Rząd RP nowych obostrzeń

w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na  Covid 19.

Poniżej treść Uchwały KZ nr 295 z dnia 15.10.2020r.

 

Uchwała KZ nr 295-2020

 

Zmiana opłat za energię elektryczną

W bieżącym roku stawka za zużytą energię elektryczną na działce wynosi

 0,70zł za 1kWh.

Z uwagi na koronawirusa istnieje możliwość odczytu aktualnego stanu

licznika energii elektrycznej i przesłanie go mailem ([email protected])

do Zarządu ROD. Jednocześnie prosimy o wpłacanie należności na konto

ogrodu (72 8805 0009 0022 7872 2008 0001) w formie przelewu.

 

                                                          Zarząd ROD Falkowa

 

ODCZYTY LICZNIKÓW

                                          OGŁOSZENIE

 

     Zarząd ROD Falkowa informuje, że odczyty liczników energii

 

elektrycznej realizowane będą w terminie od 01.09  do 31.10.2020r.

 

                                               Zarząd ROD Falkowa

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

                                                 OGŁOSZENIE

 

Zarząd ROD Falkowa informuje, że odpady wielkogabarytowe przyjmuje

nie odpłatnie (transport własny) dla mieszkańców Nowego Sącza

Firma „SUEZ”

Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 37.

 

Telefon :  18 5314500

 

Jesienny przegląd działek

PRZEGLĄD  DZIAŁEK

 

Odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Tematyka zgodna regulaminem ROD:

 •  Zagospodarowanie działek

 •  Estetyka działek

 •  Kompostownik (obowiązkowy)

 •  Numeracja działek (altan)

 •  Stan alejek przylegających do działki

 •  Stan krzewów i drzew na działce (przepisowa wysokość)

 •  Realizacja wniosków z przeglądu czerwcowego

                               Zarząd ROD Falkowa

 

Modernizacja monitoringu ogrodowego

W dniu 06.08.2020r zakończono prace związane z rozbudową monitoringu ROD Falkowa.

Zamontowano dodatkowo 2 kamery IP, które mają wgląd w rejon segregacji odpadów, jak również w ciągi dróg dojazdowych.

System monitoringu umożliwi precyzyjną kontrolę segregowania odpadów przez działkowców, jak również poprawi bezpieczeństwo na terenie naszego ogrodu.

Zainstalowany monitoring przyniósł efekty w postaci naliczenia opłaty za wywóz odpadów dla działkowca, który nieprzepisowo wywoził odpady ze swojej działki.

Również w dniu 6 sierpnia po zmroku o godzinie 22.04 przywieziono odpady wielkogabarytowe samochodem dostawczym i porzucono w rejonie segregacji odpadów. Trzech młodych mężczyzn zostało uwiecznione na nagraniu i w dniu wczorajszym została powiadomiona straż miejska. Udostępniono nagranie w celu wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do tych osób oraz wyegzekwowanie usunięcia odpadów z terenu ROD.

Monitoring działa całodobowo dlatego prosi się  działkowców o przestrzeganie przepisów związanych z prawidłową segregacją odpadów oraz przestrzeganiem  Regulaminu ROD w naszym ogrodzie działkowym.

W stosunku do osób które nie przestrzegają przepisów będą przeprowadzane rozmowy wyjaśniające a w stosunku do osób, które regularnie nie przestrzegają Regulaminu ROD wyciągane będą kary regulaminowe oraz finansowe. Najwyższą karą jest pozbawienie prawa działkowca do działki w ROD.

W wyniku analizy monitoringu wyegzekwowano kwotę 366zł od działkowca za wywóz odpadów z 6 kontenerów, który nie przestrzegał segregacji odpadów.

Aktualny widok z 3 kamer.

 

Przegląd działek

               PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Odbędzie się w miesiącu czerwcu br.

Tematyka zgodna z regulaminem ROD:

 

 • Zagospodarowanie działek

 • Estetyka działek

 • Kompostowniki (obowiązkowe)

 • Numeracja działek (altan)

 • Stan alejek

Przestrzegaj przepisy

W dniu 13 maja Zarząd ROD Falkowa wystosował pismo do Komendanta

Miejskiego Policji oraz Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Pismo dotyczy przestrzegania przepisów ruchu drogowego na ul.Botanicznej,

w związku z licznymi skargami działkowców na parkowanie samochodów

wzdłuż ulicy Botanicznej i ograniczenie dojazdu do działek.

Treść pisma poniżej:

 

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

 

Segregacja odpadów

W dniu dzisiejszym firma NOVA z opóźnieniem wywiozła wszystkie

nagromadzone odpady. NOVA przeprasza za opóźnienia w realizacji

zawartej umowy – związanej ze stanem epidemiologicznym

Koronawirusa.

Przypominamy, że uruchomiono monitoring w rejonie segregacji

odpadów. Kontenery są prawidłowo oznakowane, dlatego prosimy

o przestrzeganie przepisów segregacji.

Osoby, które nie dostosują się do przepisów ustawy będą pociągnięte

do odpowiedzialności finansowej (faktura za wywóz odpadów na

adres domowy działkowca – koszt wywozu kontenera wynosi 61zł ).

 

MONITORING

W sobotę tj. 2 maja zainstalowano całodobowy monitoring  w rejonie składowania

odpadów komunalnych.

Jest to zewnętrzna kamera IP z promiennikiem podczerwieni usytuowana na

lampie oświetleniowej.

Podgląd z kamery będą posiadały uprawnione osoby z Zarządu ROD.

System rejestracji zdarzeń znajduje się w budynku świetlicy ROD.

Obecny system pozwala w przyszłości na jego rozbudowę nawet do 16 kamer

w celu poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczenia ogrodu.

 

SEGREGACJA ODPADÓW

W związku z wprowadzoną Ustawą o selektywnej segregacji odpadów

Zarząd ROD „Falkowa” realizuje postanowienie w/w Ustawy.

Zakupiono dodatkowe kontenery na odpady o pojemności 1100 litrów min:

 • plastyki i metale (kolor żółty) – 2 szt,

 • odpady zmieszane (kolor szary) – 2 szt

 • szkło (kolor zielony) – 1 szt

 • papier (kolor niebieski) – 1 szt

Wywóz odpadów realizować będzie od 01 maja br. firma NOVA zgodnie

z poniższym harmonogramem .

 

Ponadto w celu prawidłowej segregacji odpadów – czyli wkładanie odpadów

do właściwych oznakowanych kontenerów będzie zainstalowany całodobowy

monitoring.  Osoby, które nie będą przestrzegały wymogów segregacji będą

pociągnięte do odpowiedzialności finansowej. Jednocześnie informujemy,

że zgodnie z Ustawą, wywóz odpadów zielonych nie dotyczy Rodzinnych

Ogrodów Działkowych, ponieważ każda działka jest zobligowana do

posiadania kompostownika. Szczegółowe informacje dotyczące segregacji

odpadów naklejone będą na poszczególnych kontenerach.

 

                                                                                Zarząd  ROD  „Falkowa”

 

 

 

 

Ogłoszenie

Zarząd ROD „Falkowa” wprowadza na czas trwania Stanu epidemii

niezbędne ograniczenia min:

 • załatwianie wszelkich spraw następuje w drodze telefonicznej (tel: 600710876),

 • poczcie elektronicznej ([email protected])

 • lub poczty tradycyjnej.

Jednocześnie prosimy o podawanie aktualnych adresów e-mail na adres:

[email protected] w celu łatwego i szybkiego kontaktu Zarządu z działkowcami.

 

OGŁOSZENIE

W dniu  18.04 (sobota) włączona zostanie woda w sieci ogrodowej.

Prosimy o sprawdzenie zaworów i kranów przed niekontrolowanym ubytkiem wody.

                         Zarząd ROD „Falkowa”

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

WESOŁYCH ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

SPĘDZONYCH W GRONIE NAJBLIŻSZYCH

 

Życzy Zarząd ROD „FALKOWA”

 

 

Ograniczenia w ROD

                                        OGŁOSZENIE

 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego

w naszym kraju KZ PZD w Warszawie wprowadził ograniczenia związane

z  funkcjonowaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych min:

 • komunikowanie się Zarządu ROD z działkowcami za pomocą e-mail oraz SMS

 • wszelkiego rodzaju należności i opłaty będą przyjmowane w formie przelewów na konto ROD

 • ograniczenia pobytu i przemieszczanie się na na własnych działkach w ROD

Informujemy również , że w zakładce „O ogrodzie” na stronie głównej umieszczone są

wyliczenia i wysokość opłat ogrodowych za rok 2020.

 

W załączeniu dołączamy Uchwałę nr 71/2020 KZ PZD.

 

Uchw nr 71 KZ w spr. zasad funkcjonow.struktur PZD

 

 

Opłaty ogrodowe

                                         OGŁOSZENIE

 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie

naszego kraju, odwołuje się Walne Zebranie ROD Falkowa, które

miało się odbyć 24 kwietnia br.

Zgodnie z uchwałą nr 42/220 KZ PZD w Warszawie dotyczącą przesunięcia

terminów  Walnych Zebrań  na termin późniejszy, jak również wysokość opłat

ogrodowych będzie podobna  jak w roku ubiegłym uchwalonym przez

Walne Zebranie w kwietniu 2019r.

Jedynie ulegnie zmiana w opłacie inwestycyjnej z 12zł na 15zł, czyli

całkowita opłata ogrodowa zwiększy się o 3zł.

Jednocześnie przepisy unijne nakładają na Zarządy ROD aby wszelkie

płatności przyjmowane były  w formie przelewów na konto  ROD Falkowa

w Banku Łąckim na nr konta:   72 8805 0009 0022 7872 2008 0001.

Termin wpłat za działkę określa Regulamin PZD tj: do 30 czerwca 2020r,

wysokość uzależniona jest  od powierzchni działki.

Wszystkie operacje finansowe są księgowane na bieżąco w aplikacji

komputerowej  DGCS PZD od stycznia br.

                                                               Zarząd  ROD  „Falkowa”

 

OGŁOSZENIE

                                                     OGŁOSZENIE

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym ZG PZD w Warszawie

podjął  uchwałę nr 42/2020 w sprawie przesunięcia terminów Walnych

Zebrań oraz pobierania od działkowców zaliczek na poczet funkcjonowania

ROD-ów w wysokościach przyjętych na Walnym Zebraniu w roku 2019.

 

                                             Zarząd ROD  „Falkowa”

 

UCHWAŁA NR 42/2020 – KORONAWIRUS

 

 

INFORMACJA

INFORMUJEMY

Na posiedzeniu Zarządu ROD „Falkowa” w styczniu br.

podjęto uchwałę o zmianach w składzie Zarządu.

 

 • Funkcję skarbnika objął   Sławomir Małek

 • Grażyna Jeleń zrzekła się funkcji skarbnika ze względów  osobistych i
  będzie odpowiedzialna za sektor nr III.

 • Andrzej Anzel  będzie odpowiedzialny za sektor nr V.

 

TEGO NIE RÓBMY

Tak wyglądało wejście do sektora 2 !

 

 

 

Wyłączenie dostawy wody

Zobowiązuje się działkowców do zabezpieczenia altan i spuszczenia

wody z kranów na okres zimowy.

 

Zamknięcie wody nastąpi w dniu 16 listopada br.

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Rozliczenie energii elektrycznej odbędzie się

w terminie od 1 października do 31 października br.

Obowiązkowa wymiana liczników powyżej 15 lat eksploatacji.

Ostateczny termin wymiany liczników do 30 listopada br.

Po tym terminie zostanie odłączony prąd elektryczny od działki.

Telefon do konserwatora elektryka: 604427045

 

VI 0kręgowy Zjazd Delegatów PZD

W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

 

1.png

Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD.

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie podjął 6 uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za okres kadencji 2015 – 2019;

2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie z działalności za okres kadencji 2015 – 2019;

3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie;

4. w sprawie uchwalenia programu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na następną kadencję;

5. w sprawie ustalenia liczby członków:

a. Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie – 39 członków

b. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie – 9 członków

6. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Ponadto VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie przyjął:

1. Stanowisko w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miast i współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi,

2. Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie i uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych,

3. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,

4. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych,

5. Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej,

6. Stanowisko w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,

7. Stanowisko w sprawie programu rozwoju ROD w województwie małopolskim

8. podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców i Krajowej Rady.

17.png

W przerwie Zjazdu odbyły się I posiedzenia organów Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie:

 • Prezesem Okręgu została wybrana Pani Marta Warmuz.

 • I Wiceprezesem wybrano Panią Beatę Bartosz.

 • Wiceprezesem został Pan Robert Czech.

 • Sekretarzem została Pani Ewa Błachut.

 • Skarbnikiem wybrano Panią Zofię Jędrzejek – Chwastek.

W skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie weszli ponadto: Pani Anna Kozyra, Pan Stanisław Oszast, Pan Jan Wolak oraz Pan Jan Wołoch.

Na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie została wybrana Pani Ewa Sugier. I Zastępcą została Pani Maria Motloch, Zastępcą Pani Agnieszka Marek, a Sekretarzem Pani Grażyna Grzybowska.

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Tematyka zgodna z Regulaminem ROD:

 •  Zagospodarowanie działek

 •  Estetyka działek

 •  Kompostownik (obowiązkowy)

 •  Numeracja działek

 •  Stan alejek

 •  Realizacja wniosków z przeglądu czerwcowego

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W dniu 31 sierpnia odbył się coroczny „Dzień Działkowca”.

Imprezę poprowadziła Pani Halina Śliżewska-Ściórka, która w imieniu Zarządu

powitała zaproszonych gości ze Słowacji, delegację z  zaprzyjaźnionego

ogrodu „Senior”oraz wszystkich zebranych działkowiczów.

Na wstępie głos zabrał Prezes Tadeusz Orlicz oraz zaproszeni goście.

Wręczono brązowe odznaki „Zasłużony Działkowicz” np. osobom:

 • Lucyna Kochanek

 • Jarosław Motloch

 • Sławomir Małek

W dalszej kolejności wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe za

„Wzorową Działkę” oraz „Za prace społeczne na rzecz ROD Falkowa”.

Po części oficjalnej przystąpiono do biesiadowania.

Imprezę uprzyjemniał jeden z działkowiczów śpiewem i grą na akordeonie

zachęcając do wspólnej zabawy.

W między czasie przystąpiono do loterii fantowej. Było bardzo duże

zainteresowanie w której wszystkie losy były pełne.

Kol. Jarosław obsługujący grill nie nadążał z realizacją zamówień a należy

przyznać, że temperatura dzisiejszego dnia dopisała i wynosiła ponad

30 stopni. Zabawa trwała do późnego wieczoru.

 

 

Dzień Działkowca

ZARZĄD ROD „FALKOWA”  ZAPRASZA

 

na coroczny „Dzień Działkowca” w dniu 31 sierpnia ( sobota) od godz 14.00

 

W programie:

 

 • część oficjalna – wręczenie odznaczeń zasłużonym działkowcom , dyplomy za wzorowo utrzymaną działkę oraz dyplomy za prace społeczne na rzecz ogrodu. 

 • poczęstunek

 •  loteria fantowa

 •  konkursy

 •  świetna zabawa

Opłata u opiekunów sektorowych 10zł od osoby lub 15zł od pary (wydawane będą bloczki na konsumpcję wędlin z grila) .

Modernizacja

W dniu dzisiejszym realizowaliśmy prace związane z modernizacją wiaty przyległej do świetlicy ROD-u.

Grupka kilkunastu działkowców wraz z Zarządem wyrównywała podłoże w rejonie wiaty oraz wokół świetlicy.

Prace rozpoczęły się wczesnym rankiem, sprawnie przewieziono kilkanaście ton gryzu w rejon świetlicy a następnie został on rozplantowany.

Poniżej przedstawiamy uczestników dzisiejszej akcji, która poprawi warunki funkcjonowania świetlicy jak również usprawni przeprowadzenie Dnia Działkowca.

 

 

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w miesiącu czerwcu br.

Tematyka zgodna z regulaminem ROD:

1.  Zagospodarowanie działek

2.  Estetyka działek

3.  Kompostownik (obowiązkowy)

4.  Numeracja działek

5.  Stan alejek

 

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W ROKU 2019

Ustaleniami Walnego Zebrania w dniu 13.04.2019r została w 2019r wprowadzona opłata związana z użytkowaniem działki zgodna z metrażem działek wynosząca 0,60 zł za 1m², 6 zł opłata członkowska, 2 zł opłata energetyczna, 5zł opłata wodna, 12 zł opłata inwestycyjna oraz 25zł opłata za wywóz odpadów. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim  Banku spółdzielczym do 30 czerca 2019r.  Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Opłaty za działkę za rok 2019.

Pow.działki w m2Opł. Za działkęOpł.członkowskaOpłata energetycznaOpł.inwestycyjnaOpłata wodnaOpł. Za odpady kom.Do zapłaty
170102 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł152 zł
195117 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł167 zł
200120 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł170 zł
210126 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł176 zł
215129 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł179 zł
216130 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł180 zł
225135 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł185 zł
230138 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł188 zł
235141 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł191 zł
240144 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł194 zł
245147 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł197 zł
250150 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł200 zł
251151 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł201 zł
255153 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł203 zł
260156 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł206 zł
270162 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł212 zł
275165 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł215 zł
280168 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł218 zł
295177 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł227 zł
300180 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł230 zł
310186 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł236 zł
314188 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł238 zł
315189 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł239 zł
330198 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł248 zł
333200 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł250 zł
335201 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł251 zł
345207 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł257 zł
350210 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł260 zł
357214 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł264 zł
360216 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł266 zł
367220 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł270 zł
382229 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł279 zł
405243 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł293 zł
420252 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł302 zł
422253 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł303 zł

 

 Opłaty za działkę za rok 2019

 

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY,

że z przyczyn technicznych woda będzie dostępna od 30.04.2019r (wtorek)

Prosimy o zamknięcie zaworów w alejkach i altanach.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o oszczędzanie wody.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

ZARZĄD ROD „FALKOWA” ŻYCZY WSZYSTKIM DZIAŁKOWCOM

WESOŁYCH POGODNYCH  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

 

 

 

Wiosenne „PORZĄDKI” działkowiczów

Bez komentarza !!!

 

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Miejsce odpoczynku na skraju ogrodu

Miejsce odpoczynku na skraju ogrodu

Miejsce odpoczynku na skraju ogrodu

Skraj lasku Falkowskiego

Skraj lasku Falkowskiego

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Falkowa”

Informuje, że w dniu 13 kwietnia 2019r odbędzie się w świetlicy ROD

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE.

Początek obrad:

W I terminie godz. 10.30

W II terminie godz. 11.00

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 06.04.2019r

w godz.od 13.00 do 18.00 w Świetlicy ROD

 

Ogłoszenie

Informujemy, że od 5 do 16 kwietnia

na terenie ogrodu odbędzie się zbiórka odpadów wielogabarytowych.

 

Jun 18, 2024 - Tue
Nowy Sącz, Polska
19°C
zachmurzenie umiarkowane
zachmurzenie umiarkowane
1 m/s, PdPdZ
70%
1018 hPa
wt.06/18 śr.06/19 czw.06/20 pt.06/21 sob.06/22
słabe opady deszczu
26/18°C
słabe opady deszczu
30/19°C
słabe opady deszczu
20/14°C
zachmurzenie duże
23/19°C
umiarkowane opady deszczu
28/16°C
czerwiec 2024
PWŚCPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930