ZARZĄD  ROD ”FALKOWA”

 

     1.  TADEUSZ  ORLICZ  –  Prezes

              tel. służbowy  600 71 08 76

           Przewodniczący  sektora IV – (dz.240)

     2.   MARIA MOTLOCH  – I wice-Prezes

           Przewodnicząca  sektora I – (dz.62)

     3.   MAREK WOŹNIAK –  II wice-Prezes

     4.   SŁAWOMIR MAŁEK   –  Skarbnik

     5.   OLGA  KĘDZIORA   –  Sekretarz

           Przewodnicząca  sektora II  – (dz.83)

     6.   SŁAWOMIR BODZIONY    –  Członek

           Przewodniczący  sektora V – (dz.175)

      7.  ANDRZEJ ANZEL    –  Członek

           Przewodniczący  sektora III – (dz.160)

 

 

  KOMISJA REWIZYJNA

 

       1. TOMASZ WÓJCIK    –  Przewodniczący

       2.  KRYSTYNA GOŁĄB –  wice-Przewodnicząca

       3.  MONIKA MARCZAK – Sekretarz