OPŁATY OGRODOWE 2022

W dniu 14 maja br. odbyło się Walne Zebranie działkowców  w ROD Falkowa. Zostały przegłosowane wszystkie uchwały zgodnie z przedstawionym uprzednio porządkiem zebrania. Uchwalono min. uchwałę dotyczącą opłat ogrodowych w roku 2022. Termin wnoszonej opłaty zgodnie ze...