Opłaty ogrodowe

Zarząd ROD Falkowa przypomina działkowcom o terminowym dokonaniu corocznej opłaty ogrodowej  zgodnie z Regulaminem PZD do 30 czerwca 2024r. Wysokość opłaty ogrodowej w tym roku nie ulega podwyższeniu i wynosi : 1zł za 1m2 działki + 6zł składka członkowska. Należność...

Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbywa się coroczny wiosenny przegląd działek. W zakres przeglądu wchodzi:   – Zagospodarowanie i estetyka działek. – Stan alejek przylegających do działek. – Prawidłowa numeracja działek (altan). – Wymagany...