Zarząd ROD Falkowa przypomina działkowcom o terminowym dokonaniu

corocznej opłaty ogrodowej  zgodnie z Regulaminem PZD do 30 czerwca 2024r.

Wysokość opłaty ogrodowej w tym roku nie ulega podwyższeniu i wynosi :

1zł za 1m2 działki + 6zł składka członkowska.

Należność prosimy uregulować w formie przelewu na konto ROD Falkowa:

Łącki Bank Spółdzielczy

72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Po przekroczeniu tego terminu automatycznie będą naliczane

odsetki ustawowe w wysokości 11,25%.

 

Jednocześnie w związku z podwyżkami cen za zużycie energii elektrycznej

na działkach w bieżącym roku,

Zarząd ROD ustalił na podstawie otrzymanych faktur stawkę

za 1kWh w wysokości 1,20zł, która będzie obowiązywała do 30 czerwca br.

Dlatego będą odczytywane stany liczników na dzień 30.06.2024r.

Kolejny odczyt liczników nastąpi w miesiącu październiku br. według stawek

które dostarczy Tauron  po zapowiedzianych podwyżkach w drugim półroczu.