We wrześniu br. została zainstalowana czwarta kamera szybkoobrotowa

w rejonie sektorów 1 i 2 i włączona w całodobowy system rejestracji.

Zainstalowana kamera poprawi bezpieczeństwo w tej części ogrodu jak

również zdyscyplinuje działkowców przed przestrzeganiem ładu i porządku,

jak również będzie możliwość ustalenia kto wyrzuca odpady do Lasku

Falkowskiego.