W dniu 03.10.2015 Zarząd ROD”Falkowa” w Nowym Sączu zorganizował  Dzień Działkowca, na którym bawili się zaproszeni goście oraz działkowcy wraz z rodzinami. Prezes Zarządu kol.Orlicz uroczyście powitał wszystkich przybyłych,a wśród nich delegację z zaprzyjaźnionego ROD” Senior” z Wólek, życząc jednocześnie wspaniałej zabawy. Spotkanie było okazją do nagrodzenia właścicieli najpiękniejszych ogródków.

Nagrody otrzymali:

Sektor I: kol. Marek działka nr 27, kol. Zygmunt działka nr 63, kol. Jadwiga działka nr 70, kol. Karolina i Stanisław działka nr 73, kol. Małgorzata działka nr 74 .

Sektor II: kol. Elżbieta działka nr 112, kol. Józef działka nr 105, kol. Helena działka nr 122, kol. Jolanta działka nr 249.

Sektor III: kol.Anna działka nr 161, kol.Stefania działka nr 167, kol.Helena działka nr 147.

Sektor IV: kol. Joanna działka nr 183, kol. Sławomir działka nr 190, kol. Dawid działka nr 191, kol. Józef działka nr 202,kol. Anna działka nr 219, kol. Mirosław działka nr 211.

Sektor V: kol. Redemptus działka nr 296, kol. Maria działka nr 295, kol. Stanisław działka nr 285, kol. Anna działka nr 284,kol. Jan działka nr 283, kol.Marian działka nr 288, kol. Ewa działka nr 262.

Uhonorowani zostali również działkowcy za prace społeczne na rzecz ROD:

kol,kol.: Stanisława działka nr 6, Sławomir działka nr 190, Józef działka nr 223.

Na imprezie nie zabrakło konkursów, była loteria fantowa z której dochód zostanie przeznaczony na budowę grilla przy świetlicy ROD „Falkowa”. Fanty podarowali działkowicze i przyjaciele. Część artystyczną profesjonalnie prowadziła kol.Halinka. Dziećmi zajmowała się kol. Olga organizując im różne zabawy oraz projekcję bajek. Nasz super grajek kol. Zbyszek, umilał nam czas śpiewając i przygrywając na akordeonie. Reszta uczestników otrzymała śpiewniki, by móc śpiewać razem z grajkiem znane biesiadne piosenki. Podczas  zabawy do tańca przygrywał DJ Kuba.

Zarząd pozyskał sponsorów, dzięki którym mogliśmy smakować potrawy z grilla i odpowiednio je podać. Wszystko to, co było na stołach przygotowali sami działkowicze.

Dziękujemy sponsorom: Firmie „MULTIPAK”–  za naczynia jednorazowe,

Spółce MIKULEC –  za kiełbasę na grilla,

kol.Markowi –  za kaszankę,

Firmie „BL System” –  za wypożyczenie namiotów.

Zarząd ROD „Falkowa” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w obchodach Dnia Działkowca i zaprasza  na spotkanie w przyszłym roku.