Zarząd ROD Falkowa informuje , że w dniu 18 listopada br.

zostanie wyłączona woda.

Prosimy o kontrolę instalacji przyłączeniowych i zabezpieczenie

jej przed mrozem.