Zarząd ROD Falkowa informuje, że woda pitna będzie

włączona 07 kwietnia tj. czwartek.