W dniu 06.08.2020r zakończono prace związane z rozbudową monitoringu ROD Falkowa.

Zamontowano dodatkowo 2 kamery IP, które mają wgląd w rejon segregacji odpadów, jak również w ciągi dróg dojazdowych.

System monitoringu umożliwi precyzyjną kontrolę segregowania odpadów przez działkowców, jak również poprawi bezpieczeństwo na terenie naszego ogrodu.

Zainstalowany monitoring przyniósł efekty w postaci naliczenia opłaty za wywóz odpadów dla działkowca, który nieprzepisowo wywoził odpady ze swojej działki.

Również w dniu 6 sierpnia po zmroku o godzinie 22.04 przywieziono odpady wielkogabarytowe samochodem dostawczym i porzucono w rejonie segregacji odpadów. Trzech młodych mężczyzn zostało uwiecznione na nagraniu i w dniu wczorajszym została powiadomiona straż miejska. Udostępniono nagranie w celu wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do tych osób oraz wyegzekwowanie usunięcia odpadów z terenu ROD.

Monitoring działa całodobowo dlatego prosi się  działkowców o przestrzeganie przepisów związanych z prawidłową segregacją odpadów oraz przestrzeganiem  Regulaminu ROD w naszym ogrodzie działkowym.

W stosunku do osób które nie przestrzegają przepisów będą przeprowadzane rozmowy wyjaśniające a w stosunku do osób, które regularnie nie przestrzegają Regulaminu ROD wyciągane będą kary regulaminowe oraz finansowe. Najwyższą karą jest pozbawienie prawa działkowca do działki w ROD.

W wyniku analizy monitoringu wyegzekwowano kwotę 366zł od działkowca za wywóz odpadów z 6 kontenerów, który nie przestrzegał segregacji odpadów.

Aktualny widok z 3 kamer.