Obecnie trwa modernizacja świetlicy ROD, wykonano rozbudowę wiaty

przylegającej do budynku świetlicy.

Wewnątrz budynku realizowany jest remont zaplecza kuchni do której

w ubiegłym roku doprowadzono miejską wodę bieżącą, obniżono sufit,

zainstalowano nowe drzwi przejściowe i ją wymalowano.

 

Rozbudowano monitoring ogrodowy poprzez zainstalowanie

na elewacji budynku świetlicy dodatkowej kamery , która dodatkowo

zabezpiecza rejon świetlicy oraz wjazd na teren ROD.