Zgodnie z planem pracy Zarządu ROD Falkowa na rok 2017 wprowadzono całodobowy monitoring rejonu kontenerów do segregacji odpadów komunalnych.

Żółte kontenery plastikowe są oznakowane : szkło, plastik, natomiast odpady niesegregowane duży niebieski kontener metalowy.

Prosimy o rzetelną segregację odpadów z ogrodów działkowych.