Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 15 sierpnia br.

o godz. 12.00 odprawiona będzie Msza Św. w kościele

Św. Antoniego na Falkowej za działkowców i ich rodzin

oraz za zmarłych działkowców.