Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 15 sierpnia br.

odprawiona będzie Msza Św. w kościele Św. Antoniego na

Falkowej za działkowców i ich rodzin oraz za zmarłych

działkowców.