Zarząd ROD Falkowa informuje, że składowanie odpadów

wielkogabarytowych min. meble, sprzęt AGD itp. w miejscu

segregacji odpadów komunalnych jest  niedozwolone.

Rejon segregacji odpadów jest monitorowany całodobowo.

Osoby, które nie stosują się do regulaminu ROD będą rozliczane

przez zarząd ROD.

Jednocześnie zarząd informuje, że odpady wielkogabarytowe dla

mieszkańców Nowego Sącza przyjmuje nieodpłatnie

(transport własny) firma „SUEZ

                                      Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 37.

 

                                            Telefon :  18 5314500