W związku z uruchomomieniem sieci wodociągowej do celów ogrodowych

 

ZOBOWIĄZUJE  SIĘ

 

działkowców do zamknięcia zaworów w altanach i na ścieżkach w sektorach.

 

TERMIN PODŁĄCZENIA WODY

Do 20.04.2017r.

 

                                                                                                                                  Zarząd ROD Falkowa