Informujemy, że od 5 do 16 kwietnia

na terenie ogrodu odbędzie się zbiórka odpadów wielogabarytowych.