Zarząd ROD „Falkowa” wprowadza na czas trwania Stanu epidemii

niezbędne ograniczenia min:

  • załatwianie wszelkich spraw następuje w drodze telefonicznej (tel: 600710876),

  • poczcie elektronicznej ([email protected])

  • lub poczty tradycyjnej.

Jednocześnie prosimy o podawanie aktualnych adresów e-mail na adres:

[email protected] w celu łatwego i szybkiego kontaktu Zarządu z działkowcami.