Od 26.04.2018r będzie podstawiony duży kontener na odpady

wielkogabarytowe np: meble,deski, sprzęt AGD, itp.