W dniach od  01.09  do 30.09.2015r  będą odczytywane liczniki energii elektrycznej.

Opłata energetyczna: 5 zł.

Opłata za aktualne zużycie energii elektycznej :  0,60 zł/1kWh.