W dniu 13 maja br. odbyło się Walne Zebranie członków ROD

na którym uchwalono opłaty ogrodowe.

Opłata za działkę w br. wynosi 1,00zł za m2 + składka członkowska 6,00zł.

Przykładowo działka o powierzchni 300m2 – opłata roczna wynosi 306zł.

Należność należy opłacać w formie przelewu na konto ROD Falkowa

Łąck Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Ostateczny termin opłaty ogrodowej określony w Statucie PZD

tj. do 30 czerwca br.

Po tym terminie będą naliczone odsetki ustawowe .