OGŁOSZENIE

 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie

naszego kraju, odwołuje się Walne Zebranie ROD Falkowa, które

miało się odbyć 24 kwietnia br.

Zgodnie z uchwałą nr 42/220 KZ PZD w Warszawie dotyczącą przesunięcia

terminów  Walnych Zebrań  na termin późniejszy, jak również wysokość opłat

ogrodowych będzie podobna  jak w roku ubiegłym uchwalonym przez

Walne Zebranie w kwietniu 2019r.

Jedynie ulegnie zmiana w opłacie inwestycyjnej z 12zł na 15zł, czyli

całkowita opłata ogrodowa zwiększy się o 3zł.

Jednocześnie przepisy unijne nakładają na Zarządy ROD aby wszelkie

płatności przyjmowane były  w formie przelewów na konto  ROD Falkowa

w Banku Łąckim na nr konta:   72 8805 0009 0022 7872 2008 0001.

Termin wpłat za działkę określa Regulamin PZD tj: do 30 czerwca 2020r,

wysokość uzależniona jest  od powierzchni działki.

Wszystkie operacje finansowe są księgowane na bieżąco w aplikacji

komputerowej  DGCS PZD od stycznia br.

                                                               Zarząd  ROD  „Falkowa”