OPŁATY OGRODOWE

 

Zarząd  ROD „Falkowa” informuje, że składki członkowskie oraz

opłaty ogrodowe należy uregulować w terminie do 30.06.2021r

zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2.

Należność prosimy uregulować w formie przelewu na konto

ROD  „Falkowa” w Nowym Sączu.

 Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001