W miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczny przegląd działek.

W zakres przeglądu wchodzi:

 

– Zagospodarowanie i estetyka działek.

– Stan alejek przylegających do działek.

– Prawidłowa numeracja działek (altan).

– Wymagany kompostownik.

– Zainstalowany eternit dachowy (zdemontować i zgłosić do utylizacji).

– Regulaminowa wysokość drzew i krzewów.