NA TERENIE OGRODU DZIAŁKOWEGO OBOWIĄZUJE ZAKAZ RUCHU I PARKOWANIA SAMOCHODÓW

(nie dotyczy osób, które posiadają ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej). Wobec kierowców nieprzestrzegających w/w zakazu będą wyciągnięte konsekwencje regulaminowe oraz powiadomienie służby Straży Miejskiej o konieczności podjęcia właściwych działań.