Zarząd ROD Falkowa informuje, że do dnia 31 października należy rozliczyć się z zużycia energii elektrycznej na swojej działce. Odpowiedzialni członkowie zarządu za poszczególne sektory będą odczytywać wskazania liczników i pobierać opłaty. W bieżącym roku stawka za 1kWh wynosi 0,70zł.

Należność można uregulować również w formie przelewu na konto ROD Falkowa do 31.10.2022r.

72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

Poniżej przedstawiamy pismo Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w związku z uchwalaną ustawą energetyczną, w której nie uwzględniono działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, oraz propozycje zmian zgłoszonych przez PZD do procedowanej ustawy.

 

Prąd_ROD

Propozycja ZG PZD