W dniu dzisiejszym firma NOVA z opóźnieniem wywiozła wszystkie

nagromadzone odpady. NOVA przeprasza za opóźnienia w realizacji

zawartej umowy – związanej ze stanem epidemiologicznym

Koronawirusa.

Przypominamy, że uruchomiono monitoring w rejonie segregacji

odpadów. Kontenery są prawidłowo oznakowane, dlatego prosimy

o przestrzeganie przepisów segregacji.

Osoby, które nie dostosują się do przepisów ustawy będą pociągnięte

do odpowiedzialności finansowej (faktura za wywóz odpadów na

adres domowy działkowca – koszt wywozu kontenera wynosi 61zł ).