W związku z wprowadzoną Ustawą o selektywnej segregacji odpadów

Zarząd ROD „Falkowa” realizuje postanowienie w/w Ustawy.

Zakupiono dodatkowe kontenery na odpady o pojemności 1100 litrów min:

  • plastyki i metale (kolor żółty) – 2 szt,

  • odpady zmieszane (kolor szary) – 2 szt

  • szkło (kolor zielony) – 1 szt

  • papier (kolor niebieski) – 1 szt

Wywóz odpadów realizować będzie od 01 maja br. firma NOVA zgodnie

z poniższym harmonogramem .

 

Ponadto w celu prawidłowej segregacji odpadów – czyli wkładanie odpadów

do właściwych oznakowanych kontenerów będzie zainstalowany całodobowy

monitoring.  Osoby, które nie będą przestrzegały wymogów segregacji będą

pociągnięte do odpowiedzialności finansowej. Jednocześnie informujemy,

że zgodnie z Ustawą, wywóz odpadów zielonych nie dotyczy Rodzinnych

Ogrodów Działkowych, ponieważ każda działka jest zobligowana do

posiadania kompostownika. Szczegółowe informacje dotyczące segregacji

odpadów naklejone będą na poszczególnych kontenerach.

 

                                                                                Zarząd  ROD  „Falkowa”