Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 7 maja (sobota)

zostanie uruchomiona sieć wody ogrodowej.

Prosimy wszystkich działkowców o zakręcenie kranów

w celu niekontrolowanego wycieku wody.

 

Zarząd ROD