W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.

W zebraniu uczestniczyło 47członków PZD oraz przedstawiciel

z ramienia OZ Kraków.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.30 w drugiej turze i było prawomocne.

Po wybraniu przewodniczącego zebrania nastąpiła jego realizacja

zgodnie z przegłosowanym planem.

Po wybraniu członków komisji: mandatowej, uchwał i wniosków,

komisje przystąpiły do pracy.

Prezes Tadeusz Orlicz przedstawił sprawozdanie z działalności

zarządu za rok 2023 oraz za 5 letnią kadencję.

V-ce prezes Maria Motloch przedstawiła sprawozdanie finansowe

za rok 2023, oraz przedstawiła preliminarz wydatków na rok 2024.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z jej

działalności za rok 2023 oraz całą kadencję.

Prezes Przedstawił plan pracy zarządu na rok 2024 w którym zawarta

była wymiana części ogrodzenia przy ul. Botanicznej.

Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków przedstawiła stawki

opłat ogrodowych na rok 2024 które zostały uchwalone :

   – 1zł za m2 działki,

   – 6zł składka członkowska.

Wysokość opłat ogrodowych nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Zebrania przystąpiła do realizacji części Wyborczej

Wpłynął wniosek o przegłosowanie obecnego składu zarządu

na następną kadencję.

Zebranie uchwaliło jednogłośnie pozostawienie w obecnym składzie

zarząd ROD na nową kadencję, jednocześnie zgłoszono

wniosek o uzupełnienie składu  zarządu po rezygnacji członka zarządu

Pani Grażyny Jeleń.

Zebranie uchwaliło o przyjęcie nowego członka zarządu

Pana Sławomira Bodzionego, który będzie odpowiadał za sektor nr 5.

Zebranie wybrało członków Komisji Rewizyjnej i delegata na Okręgowy

Zjazd Delegatów PZD, który ne uległ zmianie z poprzedniej kadencji.

Nastąpiła przerwa w obradach w celu ukonstytuowania się

nowego zarządu ROD.

Skład zarządu nie uległ zmianie.

Przewodnicząca zebrania zakończyła obrady.