W dniu 28 sierpnia o godz. 11-tej odbyło się Walne Zebranie działkowców ROD Falkowa za rok 2020 oraz 2021r.

W zebraniu wzięło udział ok 55-ciu działkowców oraz przedstawiciel z ramienia Okręgowego Zarządu PZD.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się zgodnie z porządkiem, które zostało wcześniej dostarczone działkowcom i zatwierdzone przez Walne Zebranie.

Uchwały zostały przegłosowane większością głosów. Jedynie Uchwała dotycząca basenów rekreacyjnych na działkach została przesunięta do zatwierdzenia na następne posiedzenie po jej modyfikacji.

Zatwierdzono Plan Pracy oraz Preliminarz finansowy na rok 2021. Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie Zarządu ROD za rok 2020 oraz 2021.