Zarząd ROD „Falkowa” informuje, że w dniu 29 listopada br.

nastąpi wyłączenie dostawy wody w naszym ogrodzie.

Uprasza się działkowców o zabezpieczenie instalacji wodnej przed zimą.