Zarząd  ROD „Falkowa” informuje, że minął termin wpłaty składki

członkowskiej oraz opłaty ogrodowej z dniem 30.06.2021r.

Zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2 po upływie

ustawowego terminu, naliczane są odsetki ustawowe w

wysokości 5,6 procent.

Należność prosimy uregulować wyłącznie w formie przelewu na

konto ROD  „Falkowa” w Nowym Sączu.

 Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001