W dniu  18.04 (sobota) włączona zostanie woda w sieci ogrodowej.

Prosimy o sprawdzenie zaworów i kranów przed niekontrolowanym ubytkiem wody.

                         Zarząd ROD „Falkowa”