Przegląd działek odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Tematyka zgodna z Regulaminem ROD:

  •  Zagospodarowanie działek

  •  Estetyka działek

  •  Kompostownik (obowiązkowy)

  •  Numeracja działek

  •  Stan alejek

  •  Realizacja wniosków z przeglądu czerwcowego