Przepraszamy za opóźnienia w uruchomieniu wody w sieci ogrodowej.

Opóźnienie związane jest z trudnymi pracami ziemnymi, niską temperaturą

wody w rzece oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kompleksowe prace przy ujęciu wody spowodowane są trzykrotnymi

poważnymi awariami w ubiegłym sezonie letnim.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapraszamy chętnych działkowców

do współpracy.

 

                                          Zarząd ROD Falkowa