Opłata za działkę

W dniu 13 maja br. odbyło się Walne Zebranie członków ROD na którym uchwalono opłaty ogrodowe. Opłata za działkę w br. wynosi 1,00zł za m2 + składka członkowska 6,00zł. Przykładowo działka o powierzchni 300m2 – opłata roczna wynosi 306zł. Należność należy...