Modernizacja świetlicy

Obecnie trwa modernizacja świetlicy ROD, wykonano rozbudowę wiaty przylegającej do budynku świetlicy. Wewnątrz budynku realizowany jest remont zaplecza kuchni do której w ubiegłym roku doprowadzono miejską wodę bieżącą, obniżono sufit, zainstalowano nowe drzwi...