Wyburzenie budynku

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „FALKOWA” w Nowym Sączu prosi o zgłaszanie ofert na wyburzenie starego budynku usytuowanego w na terenie ROD wraz z plantowaniem terenu pod nowe działki. Zgłoszenia ofert prosimy składać mailowo: [email protected]...