Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „FALKOWA” w Nowym Sączu

prosi o zgłaszanie ofert na wyburzenie starego budynku usytuowanego w na terenie

ROD wraz z plantowaniem terenu pod nowe działki.

Zgłoszenia ofert prosimy składać mailowo: [email protected]

Tel. do kontaktu: 600710876