Walne Zebranie

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 47członków PZD oraz przedstawiciel z ramienia OZ Kraków. Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.30 w drugiej turze i było prawomocne. Po wybraniu przewodniczącego zebrania...