Zarząd ROD „Falkowa”

informuje, że odczyt liczników zużycia energii elektrycznej

rozpocznie się od dnia 21.08.2017r.