INFORMUJEMY

Na posiedzeniu Zarządu ROD „Falkowa” w styczniu br.

podjęto uchwałę o zmianach w składzie Zarządu.

 

  • Funkcję skarbnika objął   Sławomir Małek

  • Grażyna Jeleń zrzekła się funkcji skarbnika ze względów  osobistych i
    będzie odpowiedzialna za sektor nr III.

  • Andrzej Anzel  będzie odpowiedzialny za sektor nr V.