PRZEGLĄD  DZIAŁEK

 

Odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Tematyka zgodna regulaminem ROD:

  •  Zagospodarowanie działek

  •  Estetyka działek

  •  Kompostownik (obowiązkowy)

  •  Numeracja działek (altan)

  •  Stan alejek przylegających do działki

  •  Stan krzewów i drzew na działce (przepisowa wysokość)

  •  Realizacja wniosków z przeglądu czerwcowego

                               Zarząd ROD Falkowa